Etiopie

128

Etiopie

Nejzajímavější kmeny a památky na severu

Etnicky nejpozoruhodnější a nejpůvodnější země černé Afriky.

Na silvestra Etnika a památky

Typ zájezdu:

Pohodové poznávání

Náročnost:

Míra komfortu:

Velikost skupiny:

6 - 11

Etiopie si uchovala do dnešních dnů nejpůvodnější exotiku. Během jižního okruhu poznáme maximum z nejzajímavějších etnik, necháváme i prostor nahodilosti rituálů. Během prodloužení o severní okruh Etiopie budeme společně obdivovat skvosty architektury odlišných slohů. Unikátní jsou chrámy vytesané ve skále a mnoho dalších památek, které zde zanechaly předchozí civilizace. Křesťanství, islám, animismus.
 
Etiopie patří mezi našimi nejoblíbenějšími zeměmi na samý vrchol. Rychle se měnící země, která si na jihu ještě zachovává své původní etnické tradice, zatím co historicky atraktivní sever už zrcadlí kulturní proměny. Možná je dlouhá i kratší varianta akce. V srpnovém termínu změna programu z důvodu možnosti návštěvy festivalu Donga. Program na 22 dní bude soustředěn pouze na jih Etiopie, viz program zájezdu 128B. Časový sled akce bude přizpůsoben, program se koncentruje na etnicky nejpestřejší jih Etiopie, severní okruh na historický sever se v tomto termínu nerealizuje.

Termíny a rezervace

Termín:  26.12. - 10.1.2020 16 dní / 13 nocí  (16 dní / 13 nocí) Cena:  65 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Nyní lze doobsadit ženou i mužem Rezervovat
Termín:  1.3. - 24.3.2020 24 dní / 21 nocí  (24 dní / 21 nocí) Cena:  76 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
Termín:  1.3. - 16.3.2020 16 dní / 13 nocí  (16 dní / 13 nocí) Cena:  65 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
Termín:  19.9. - 12.10.2020 24 dní / 21 nocí  (24 dní / 21 nocí) Cena:  76 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
Termín:  19.9. - 4.10.2020 16 dní / 13 nocí  (16 dní / 13 nocí) Cena:  65 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
Termín:  26.12. - 10.1.2021 16 dní / 13 nocí  (16 dní / 13 nocí) Cena:  65 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat

Mapa zájezdu

Cestou vás provedou

Roman

Roman Filipský

Dlouhá léta žil a studoval v Americe a Oceánii. Zavalený tituly si zamiloval Afriku a zapomenutý ostrov Nová Guinea. Na University of Connecticut přednášel grafiku, malbu a kresbu. Pro americkou universitu v New Yorku se podílel na výzkumu umění jižního Pacifiku. Po návratu do České republiky se...

Více informací o průvodci

Roman Filipský 26.12. - 10.1.2020

Fotogalerie zájezdu

Podrobnosti zájezdu

Program

1. den

Letecky do ETIOPIE. Addis Abeba. První seznámení s etiopskou kulturou.  

Jižní okruh k zajímavým etnikům

2. den

Přejezd savanou podél jezer Velké příkopové propadliny Shalla a Abyata. Ráj ornitologů. Etnikum Oromo. Kolem alkalického jezera Langano - jediného v oblasti příkopové propadliny, kde nehrozí krokodýli. Do Shashemane, města s početnou populací jamajských rastafariánů. Nocleh v Awassa.

3. den

Awassa, městečko na březích krásného jezera. Rybí trh s vodními ptáky (marabu, pelikáni, nilské husy, ledňáčci), šance vidět a fotografovat guerézy pláštíkové. Cesta pohádkovou krajinou do Arba Minch.

4. den

Jinka, hlavní město oblasti Omo – návštěva etnografického muzea. Kmen Ari. Na jih od Jinky se nacházejí nejpestřejší etnické skupiny.

5. den

NP Mago. Šance na africká zvířata. Dostaneme se k Mursi, bizarnímu kmeni s odlišnými rituály? Ženy s destičkami ve rtu i v uších, šokující zdobení. Drsná atmosféra nahých těl s puškami.

6. den

Kay Afer (Rudá země) a území kmene Bana. Turmi, centrum kmene Hamar.

7. - 8. den

Omo s krokodýly. Omorate - kmen Geleb. Desanečové - pastevci dolního toku řeky Omo, dolní tok řeky Omo je pod patronátem UNESCO. Nomádi s primitivními chýšemi z kůží. Karo - svérázný svět nahých pomalovaných těl. Obří termitiště. Kmen Bana. Ženy oblečené v kůžích, kloboučky z tykví. Turmi - hrdí a krásní Hamarové, ozdoba jihu. Ženy s vlasy potřenými rudou hlinkou a výrazným jizvením těl. Muži s hliněnými účesy zdobenými pštrosími pery. Šance na tradiční slavnosti spojené s přeskakováním krav.  

9. den

Přejezd do Konso (UNESCO). Západní Konsové soupeřící s pasteveckým kmenem Tsamai. „New York“ - přírodní útvar vytvořený staletou erozí. Dřevěná opevnění. Král Konsů a jeho zajímavé „sídlo“. Strmé terasy jedinečné ve východní Africe. Napínavý průjezd vádí řek. Konso - domorodé vesnice s tajemnými sochami předků Waga. Přejezd do Arba Minch

10. den

Pohádková krajina okolí jezer Abaya a Chamo. Arba Minch - nejkrásnější Afrika (nejen podle knih), v okolí 40 minerálních pramenů, které daly místu jméno. Chencha. Výjezd džípem vysoko do hor – „africký Nepál“. Kmen Dorso, obří bambusové chýše jedinečné konstrukce evokující včelí úly. Zručnost místních dívek a žen dokazují ručně tkané barevné látky.

11. den

Celodenní přejezd do Shashemane.

12. den

Ze Shashemane pokračování na východ do Dinsho a dále do Goba v oblasti NP Bale. Při stoupání do hor šance na první větší zvířata a endemické ptáky. Příjezd a nocleh v Goba (2 600 m).

13. den

Ráno výjezd na náhorní planinu Sanetti Plateau v pohoří Bale. Jeden z nejscéničtějších národních parků černého kontinentu. Oblast výskytu nejvzácnější šelmy Afriky, vlčka etiopského. Přejezd náhorní plošiny, pozorování ptáků. Výhledy na druhou nejvyšší horu Etiopie, vznešené prehistorické endemické lobelie. Sjezd do nižších pater parku do oblasti horských lesů. Zastávka v oromské vesnici. Večerní návrat zpět do Goba.

14. den

Přesun do Dinsho. Fakultativní výlet do rezervace Bale s možností pozorování endemických nyal horských a lesoňů menelikových. Pokračování přes Shashemane do Ziwai. Pozorování vodního ptactva kolem rybího trhu na břehu jezera.

15. den

Putování za vyvrcholením akce do Addis Abeby.

16. den

Letecký návrat domů.

Možnost prodloužení o týdenní okruh na historický sever Etiopie

16. - 17. den

Cesta do exotického města Bahir Dar, na březích jezera Tana - nejvýše položeného jezera Afriky. Lodě z papyru nazývané tankwas. Lodí ke koptským klášterům. Návštěva Betre Mariam. Nocleh v Bahir Dar. Mystické ostrovy jezera. Prameny Modrého Nilu, šance na hrochy a krokodýly. Vodopády Modrého Nilu Tiss Issat, kde se voda řítí v šíři 400 metrů. Kamenný portugalský most. Kávový obřad - tradiční příprava kávy, která má kořeny právě v Etiopii.

18. - 19. den

Malebnou krajinou do císařského Gondaru. Odvěké centrum kultury, sídlo habešského císaře. Fasilidův hradní komplex Fasil Ghebbia (UNESCO), místní vodní lázně. Prvky maurské a indické architektury. Kostel Debre Birhan Selassie. Chrámy s unikátními freskami a ikonami. Wolleka - poslední místo Falašů, černých etiopských židů. Výroba znamenité keramiky a případný nákup.  

20. - 22. den

Cesta k chrámovému komplexu Lalibela z 12.století (UNESCO). Jedno z nejposvátnějších míst etiopské křesťanské kultury. Jedenáct monolitických skalních chrámů. „Osmý div světa“. Působivá atmosféra církevních obřadů, která pohltí. Přejezd z Lalibely tzv. „východní cestou” zpět do hlavního města Addis Abeby. Po cestě absolvujeme jeden nocleh v hotelu ve městě Dessie nebo Kombolcha.

23. - 24. den

Letecký návrat z Addis Abeby domů.

Cena zájezdu

Cena zahrnuje

 • Mezinárodní letenka.
 • Letištní taxy.
 • Veškerá doprava pronajatými vozidly.
 • Pro jižní okruh džípy 4x4.
 • Plavba po jezeře Tana.
 • Ubytování v jednoduchých hotýlcích 13x / 21x.
 • Vstupy do národních parků.
 • Český průvodce.
 • Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje

 • Vstupní vízum 50 USD po příletu.
 • Stravování.
 • Vstupy do památek cca 100 USD.
 • Poplatky za focení ve vesnicích cca 100 USD.
 • Spropitné pro místní řidiče cca 50 USD (jih), 30 USD (sever).
 • Poplatek za vyřízení registrace fototechniky 10 USD.
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 800 Kč (16 dní) / 5 000 Kč (22 dní) / 5 400 Kč (24 dní).

Velikost skupiny

Cestujeme v malých skupinkách. Malá skupinka znamená více poznání, větší zážitky a lepší organizaci programu s maximálním využitím času. Dbáme na individuální přístup ke každému z vás.

Skupina 6 - 11 osob na tento zájezd.

Náročnost cesty

Zájezdy do Etiopie jsme začali organizovat jako první CK v ČR. Nabízíme bohatou zkušenost a znalost destinace. Během jižního okruhu bude cílem seznámit se s životním stylem zajímavých kmenů, budeme se snažit poznat maximum z nejzajímavějších etnik. Milovníci historie si můžou cestu prodloužit o návštěvu architektonicky atraktivního severu země. Akce nepatří k těm fyzicky náročným. Náročnější pro některé účastníky může být zdejší klima a prašné, nekvalitní úseky cest. Po celou dobu akce budeme užívat pronajatá vozidla (na jihu džípy 4x4, na severu minibus/minivan), které budou řídit místní řidiči. Do časového harmonogramu nejsou zařazeny žádné noční přesuny. Poznání bude pro nás na prvním místě!

Míra komfortu

Ubytováni budeme v hotýlcích střední turistické kategorie, v odlehlejších místech na jihu (v okolí řeky Omo) budeme ubytováni ve velmi jednoduchých hotýlcích bez příslušenství (WC a sprcha společná) – 3x. Po dobu severního okruhu jsou zajištěny noclehy ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Strava není zahrnuta do ceny zájezdu, po dobu pobytu v Etiopii se stravujeme společně v místních restauracích a jídelnách, průvodce je nápomocen výběrem restaurace.

Vaše ohlasy

Výlet do Etiopie se moc vydařil. Byla jsem nadšená! Za pár let se tam jistě všechno změní, tak jsem ráda, že jsem to mohla vidět.

Blanka M.

30.4.2014

Tak jsem se konečně dostala k napsání pár slov o naší cestě po Etiopii. Cesta proběhla naprosto hladce a k veliké spokojenosti celé naší skupiny. Etiopie nás všechny velmi mile překvapila. Program byl naprosto úžasný, Etiopii jsme poznali opravdu z různých úhlů, jen jsme měli cestu o nějaký ten den prodloužit. Velký podíl na naší pohodě a poznání má samozřejmě Roman Filipský, který nás "nakazil" a Etiopii nám dostal pod kůži. Děkujeme za bezva organizaci a těšíme se na další cestování s Livingstonem.

Blanka M.

30.10.2015

Dobrý den, potřetí jsme s manželkou byli s vaší CK v Africe a potřetí musím vymýšlet slova chvály na našeho (vašeho) průvodce. Roman Filipský je jednoduše dokonalý parťák na cesty v tomto světadílu. Miluje Afriku, její přírodu, zvířata, kulturu a lidi. A také tomu všemu rozumí. To dělá cestu s ním příjemnou, zábavnou i poučnou. Jsme opravdu rádi, že průvodcem byl právě on.

Jaroslav Č.

23.10.2015

Dobrý den, vyrazil jsem letos s vaší CK na expedici do Etiopie. Tak jak jsem čekal, program byl nabitý (jinak bych nejel) a splnil mé očekávání. Nebyl jsem s vámi poprvé :-)

Karel F.

23.8.2015

Dobrý den, naše dovolená s Etiopii dopadla výborně, moc jsme si to užili. Náš obrovský dík patří Romanovi (Filipskému), který je nasprosto skvělý průvodce a hlavně má neuvěřitelný přehled a podrobné znalosti o celé zemi. Fakt klobouk dolů... Moc děkuji.

Alena F.

8.11.2016

Podobné zájezdy

Keňa - Uganda
115 Keňa - Uganda

Velká migrace zvířat a horské gorily

8.8. - 24.8.2020
+ další 1 termín
17 dní
Etiopie
129 Etiopie

Historický sever a etnický jih

27.3. - 11.4.2020
+ další 2 termíny
16 dní
Etiopie
142 Etiopie

Proláklina Danakil a svátek Timkat

16.1. - 2.2.2021
18 dní

Související aktivity CK Livingstone

A další zdroje inspirace

Stáhnout katalog

Preferujete tištěný katalog?

Rádi vám jej zdarma zašleme!

Chci tištěný katalog