Cestovní pojištění

Vzhledem k aktuální situaci týkající se onemocnění Covid-19 změnila ERV Evropská pojišťovna podmínky pro sjednávání pojistek léčebných výloh.

Standardně bylo v ceně většiny našich zájezdů zahrnuto cestovní pojištění BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s.. Tento produkt již bohužel nelze sjednávat, protože nereflektuje situaci spojenou s aktuální situací. Při cestách do zahraničí je potřeba si uvědomit rizika spojená s možnými výlohami souvisejícími s onemocněním covid-19 a s tím spojenou karanténou. Z tohoto důvodu nabízíme klientům ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou a.s. pojištění léčebných výloh i storna zájezdu, které v dané míře zahrnuje i pojištění rizik spojených s onemocněním covid-19 (podrobněji v pojistných podmínkách níže). Pojistka je sjednávána individuálně pro každého klienta a také pro konkrétní destinaci.

Pojištění léčebných výloh

Pro variantu s krytím léčebných výloh i v případě onemocněním Covid-19 v destinaci nabízíme: Pojištění léčebných výloh SingleTripComfort + nouzové situace a Covid Plus (připojištění dalších rizik). 

Pojištění storna zájezdu

  • STORNO PLUS: zahrnuje i jiné než zdravotní důvody cestujícího (např. zdravotní potíže osob blízkých, které neměly cestovat, obsahuje krytí na nesplnění podmínek vycestování). Pojištění nezahrnuje případ, kdy je třeba zaměstnavatelem nařízena karanténa, nevztahuje se na uzavření hranic. Pojistné je 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s pojištěním léčebných výloh nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna.
  • Limit pojistného plnění pojištění STORNO PLUS je 300 000 Kč.

Od 1.4.2019 platí Evropské nařízení, které uvádí, že platby za pojištění vyšší než 4 500 Kč, musí být připsány přímo na účet smluvní pojišťovny. V takovémto případě Vám bude na emailovou adresu zaslán návrh pojištění, který je nutno uhradit obratem. Sjednaná pojistka je platná až v okamžiku připsání úhrady na účet pojišťovny.

Podrobnosti o rozsahu pojištění, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodní události  apod. jsou uvedeny v Pojistných podmínkách, které najdete na této stránce ke stažení nebo Vám je na požádání zašleme.

V případě zájmu o jakýkoliv typ připojištění nás prosím kontaktujte!

Pojištění si samozřejmě můžete sjednat i individuálně u jiné pojišťovny. Pokud si pojištění sjednáte samostatně, prosíme o zaslání kopie dokladu o sjednaném pojištění (název pojišťovny a kontakt na pojišťovnu) před odletem na zájezd.

U některých trekových zájezdů je připojištění na vysokohorskou turistiku povinné (vždy uvedeno v informacích o zájezdu v oddíle Cena nezahrnuje). Toto připojištění si lze sjednat samostatně, nebo využít naší nabídky od ERV Evropské pojišťovny a.s.. Pokud si připojištění na vysokohorskou turistiku sjednáte samostatně, prosíme o zaslání kopie dokladu o sjednaném pojištění (název pojišťovny, výše plnění a kontakt na pojišťovnu) před odletem na zájezd.

Kartičku ke sjednanému pojištění obdržíte v odbavení před odletem na zájezd. Délka sjednaného pojištění standardně odpovídá délce zájezdu.

Do ceny zájezdů pořádaných některými z partnerských cestovních kanceláří není cestovní pojištění zahrnuto (vždy uvedeno v informacích o zájezdu v oddíle Cena nezahrnuje). V takovém případě nabízíme jiné možnosti sjednání kvalitního cestovního pojištění u ERV Evropské pojišťovny, a.s.

Dokumenty ke stažení