Cestovní pojištění

Jako jedna z mála cestovních kanceláří zahrnuje CK LIVINGSTONE do ceny svých poznávacích zájezdů také kvalitní cestovní pojištění. Jistota, kvalita, spolehlivost a naprostá spokojenost jsou naší prioritou. Tyto devizy spolu s velkým rozsahem služeb a plnění dlouhodobě naplňuje naše spolupráce s ERV Evropskou pojišťovnou, a.s. Zatím jsme měli naštěstí jen minimum pojistných událostí, ve všech případech však reagovala ERV Evropská pojišťovna, a. s. rychle a spolehlivě. 

Pojištění BASIC

Do ceny poznávacích zájezdů CK LIVINGSTONE je zahrnuto základní cestovní pojištění BASIC od ERV Evropské pojišťovny a.s., které se vztahuje na úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4 mil. Kč, zubní ošetření do 24 000 Kč, fyzioterapii do 120 000 Kč a na službu Euro-Center Prague – aktivní asistenci 24 hodin denně (zajištění lékařského převozu a repatriace tělesných ostatků do 1 mil. Kč a přivolání opatrovníka do 150 000 Kč). 

Připojištění LIVINGSTONE, EXTRA a STORNOPOPLATKŮ

K základnímu cestovnímu pojištění BASIC lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění storna zájezdu, zpoždění či ztráty zavazadel, zmeškání odjezdu, nevyužitou dovolenou, škodu na osobních věcech,  zodpovědnost za škodu a zdraví, apod. 

Cena připojištění se liší dle charakteru zájezdu: 

  • LIVINGSTONE za cenu 990 Kč 
  • LIVINGSTONE EXTRA za cenu 1 990 Kč 
  • STORNO - pouze ze zdravotních důvodů cestujícího za 2,5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním  LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE EXTRA nebo 3,5 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna
  • STORNO PLUS – i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých, nezaviněné neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.) za 5 % z konečné ceny zájezdu v případě kombinace s připojištěním  LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE EXTRA nebo 7 % z konečné ceny zájezdu v případě pojištění samostatného storna. Limit u připojištění STORNO i STORNO PLUS je 300 000 Kč.

Od 1.4.2019 platí Evropské nařízení, které uvádí, že platby za pojištění vyšší než 4 500 Kč, musí být připsány přímo na účet smluvní pojišťovny. V takovémto případě Vám bude na emailovou adresu zaslán návrh pojištění, který je nutno uhradit obratem. Až po jeho uhrazení přímo na účet pojišťovny vstoupí pojištění storna v platnost.

Podrobnosti o rozsahu pojištění a připojištění, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodní události  apod. jsou uvedeny v Pojistných podmínkách, které tvoří součást Smlouvy o zájezdu.

V případě zájmu o jakýkoliv typ připojištění nás prosím kontaktujte!

Připojištění si samozřejmě můžete sjednat i individuálně u jiné pojišťovny.

U některých trekových zájezdů je připojištění na vysokohorskou turistiku povinné (vždy uvedeno v informacích o zájezdu v oddíle Cena nezahrnuje). Toto připojištění si lze sjednat samostatně, nebo využít naší nabídky – viz nabídka připojištění LIVINGSTONE EXTRA výše. Pokud si připojištění na vysokohorskou turistiku sjednáte samostatně, prosíme o zaslání kopie dokladu o sjednaném pojištění (název pojišťovny, výše plnění a kontakt na pojišťovnu) před odletem na zájezd.

Kartičku k sjednanému pojištění obdržíte v odbavení před odletem na zájezd. Délka sjednaného pojištění standardně odpovídá délce zájezdu.

Do ceny zájezdů pořádaných některými z partnerských cestovních kanceláří není cestovní pojištění zahrnuto (vždy uvedeno v informacích o zájezdu v oddíle Cena nezahrnuje), v takovém případě nabízíme jiné možnosti sjednání kvalitního cestovního pojištění u ERV Evropské pojišťovny, a.s. (více informací naleznete zde nebo u pracovníků CK).
 

Dokumenty ke stažení