Zdravotní doporučení

S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do některých zemí je vyžadováno povinné očkování, jiná se doporučují. Podstatná a dlouhodobě účinná je prevence proti hepatitidě A (případně B) a břišnímu tyfu. Do některých oblastí jsou doporučená antimalarika.

Podrobnější informace k očkování (zda jsou povinná či doporučená) uvádíme v podrobných pokynech k jednotlivým zájezdům.

Užívání léků a očkování jakéhokoli druhu je třeba konzultovat s odborným lékařem nebo na hygienické stanici.

Více informací naleznete na webových stránkách:

Další ordinace specializované na cestovní medicínu:

Nezapomeňte před odjezdem navštívit s dostatečným předstihem kromě praktického lékaře i svého lékaře zubního.

Rady na cestu

Doporučujeme, abyste měli s sebou v příruční lékárničce kromě dostatečné zásoby léků, které pravidelně používáte, a alespoň některé základní potřeby pro první pomoc:

  • sterilní obinadlo, náplast, antiseptikum, elastické obinadlo, dezinfekce pro ošetření drobných poranění; 
  • nosní kapky; 
  • oční kapky; 
  • první pomoc pro případ teploty, nachlazení, bolení v krku, průjmu, alergie, cestovní nevolnosti; 
  • léky proti štípnutí hmyzem, repelent; 
  • opalovací krém, krém proti spáleninám od slunce; 
  • malý teploměr. 

Případné použití antibiotik a antimalarik je vždy nutné konzultovat s lékařem.

Akutní horská nemoc

Akutní horská nemoc (AHN) je komplex symptomů vyskytujících se u člověka ve vysokých nadmořských výškách, způsobený nedostatkem kyslíku. Může postihnout každého, kdo se pohybuje ve vyšších nadmořských výškách, kde je nižší atmosférický tlak. Může se projevit již ve výšce kolem 3 000 m/n/m. Ve většině případů je vznik AHN závislý na rychlosti výstupu. 

AHN lze předejít dostatečnou aklimatizací, pomalým výstupem (maximálně 300-500 výškových metrů v průběhu 24 hodin) a věnování pozornosti prvním příznakům. Typické příznaky jsou nespavost, bolest hlavy, malátnost, případně zvracení. Doporučuje se jíst v menších dávkách a vícekrát za den a pít dostatečné množství vody, aby se předešlo dehydrataci. V případě přetrvávajících problémů je nutné ihned zahájit sestup do nižších poloh. 

Všechny naše zájezdy jsou koncipované tak, aby byl dostatečný čas na aklimatizaci.