Pomáháme

Bwindi Orphans

Již mnoho let spolupracujeme s neziskovou organizací Bwindi Orphans zabývající se tzv. "adopcí na dálku" - financováním školní docházky a základních potřeb dětí, které jsou buď úplnými sirotky, nebo částečnými sirotky, nebo pochází z extrémně chudých rodin v Ugandě. Jedním z hlavních nositelů této myšlenky je naše dlouholetá průvodkyně Kateřina Chauveau. Tržby ze vstupenek na festivale GO Kamera jdou na podporu právě sirotků v Ugandě. Většina zaměstnanců Livingstone adoptovala děti v Ugandě a pomáhá jim dosáhnout vyššího vzdělání a lepšího života. Pomůžete i vy?