Arménie - Gruzie

253

Arménie - Gruzie

Za krásami Jižního Kavkazu

Kavkaz - geografický předěl mezi Evropou a Asií i dávná křižovatka kultur a národů

Pro každého Památky a příroda

Typ zájezdu:

Pohodové poznávání

Náročnost:

Míra komfortu:

Velikost skupiny:

8 - 14

Nechme se obejmout vlídným subtropickým klimatem černomořského pobřeží na jižním úpatí Kavkazu. Místní čajové plantáže a sady citrusových plodů zásobovaly celý Sovětský svaz! Sopečný kužel čtyřtisícového Aragatzu a ohromný, legendami opředený Ararat. Gruzie i Arménie si až do dnešních dnů uchovaly živé křesťanské monastýry vybudované na malebných místech daleko i od současné civilizace. Vřelá povaha místních obyvatel, arménský koňak, silné gruzínské víno a delikátní kavkazská kuchyně nás budou na cestě doprovázet. Z obou zemí vám chceme ukázat maximum.

Zájezd za poznáním území Jižního Kavkazu. Důraz se klade na bohatství kulturního dědictví, přírodní krásy a poznání života a tradic místních obyvatel. Čas bude i na ochutnávku vyhlášeného arménského koňaku či gruzínského vína. Možné je absolvovat dlouhou i krátkou variantu zájezdu bez Arménie.

Termíny a rezervace

Termín:  20.9. - 8.10.2022 19 dní / 17 nocí  (19 dní / 17 nocí) Cena:  58 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Uzavřeno
Termín:  25.9. - 8.10.2022 14 dní / 12 nocí  (14 dní / 12 nocí) Cena:  46 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Uzavřeno
Termín:  17.5. - 4.6.2023 19 dní / 17 nocí  (19 dní / 17 nocí) Cena:  58 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
Termín:  22.5. - 4.6.2023 14 dní / 12 nocí  (14 dní / 12 nocí) Cena:  46 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
Termín:  19.9. - 7.10.2023 19 dní / 17 nocí  (19 dní / 17 nocí) Cena:  58 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
Termín:  24.9. - 7.10.2023 14 dní / 12 nocí  (14 dní / 12 nocí) Cena:  46 900 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
?

Mapa zájezdu

Cestou vás provedou

Zuzana

Zuzana Harachová

Věčná optimistka, která miluje vše akční. Má dlouholeté zkušenosti z práce v oblasti cestovního ruchu. Procestovala kus světa, ale nejvíce jí učaroval Blízký a Střední východ, kam se pravidelně vrací. Podílela se na tvorbě amatérských dokumentárních filmů z této části zeměkoule. Nejraději na ces...

Více informací o průvodci

Zuzana Harachová

Fotogalerie zájezdu

Podrobnosti zájezdu

Program

1. - 2. den

Letecky do ARMÉNIE, Jerevanu. Prohlídka atrakcí hlavního města. Památník genocidy Tsitsernakaberd. Památník písemnictví Matenadaran. Modrá mešita. Vyhlídková „galerie“ Kaskáda. Socha Matka Arménie s impozantní vyhlídkou. Seznámení s arménským jídelníčkem. Vlahý večer u barevných fontán na náměstí Republiky.

3. den

Exkurze do likérky Ararat s ochutnávkou vyhlášeného koňaku. Římský chrám Garni (UNESCO), jediný v celém bývalém SSSR. Tisíce čedičových sloupů daly vzniknout jménu Údolí píšťal podél řeky Azat. Prohlídka zčásti v jeskyních vybudovaného monastýru Geghard (UNESCO). Návrat do Jerevanu.

4. den

Centrum arménské církve v Ečmiadzinu (UNESCO). Působivé ruiny katedrály Zvarnots (UNESCO) a kostelík Hripsime přímo spojený s příchodem křesťanství do Arménie. V Oshakanu si doslova ohmatáme arménskou abecedu u hrobu jejího vynálezce, Mezropa Maštoce. Návštěva nové katedrály sv. Trojice s ostatky sv. Řehoře. Návrat do Jerevanu.

5. den

Jezero Kari Lich (3 200 m) na úpatí nejvyšší arménské hory Aragatz (4 095m). Horská step v okolí pevnosti Amberd s kočovnými pastevci ovcí jezídy. Monastýr Hovhanavank nad strmými stěnami kaňonu. Návrat do Jerevanu.

6. den

Omračující blízkost Araratu si vychutnáme u monastýru Khor Virap. Vyhlášená vína z oblasti Areni a dokonale zrekonstruovaný monastýr Noravank v odlehlé skalní soutěsce budou předehrou k působivému výjezdu do Selimského průsmyku (2 410 m). Karavanseráj připomene nepříliš vzdálené časy karavan putujících po Hedvábné stezce. Monastýr Sevanavank na poloostrově obklopeném modravou hladinou jezera Sevan. Hřbitov Noratus s tisícovkou křížů khačkar. Nocleh u jezera Sevan.

7. den

Přesun do provincie Lori. Nad srázy kaňonu řeky Debed se skrývají monastýry Sanahin (UNESCO) a Haghpat (UNESCO), středověká centra velkého náboženského a kulturního významu. Opevněný klášter Akhtala s nádherně zachovalými freskami, zde opustíme ARMÉNII a zamíříme do GRUZIE. Přejezd do hlavního města Tbilisi.

*Možnost zkrácení, přílet do Tbilisi 7.den, pouze Gruzie

8. den

Celodenní prohlídka životem tepající gruzínské metropole Tbilisi. Chrám Svaté trojice Sameba - nejvyšší pravoslavný chrám v Zakavkazku. Skleněný Most míru. Výhledy na město z moderní lanovky. Pevnost Narikala. Nábřeží řeky Mtkvari s prosklenými novostavbami. Krámky ve čtvrti Avlabari. Procházka starým městem. Platany lemované uličky historického centra, Rustaveliho třída. Fakultativně možnost termálních koupelí v sirných lázních.  

9. den

Náboženským centrem Gruzie je nedaleká Mtscheta (UNESCO) s nejvýznamnější gruzínskou katedrálou a klášterem Džvari nad soutokem Mtkvari a Aragvi. Středověká katedrála Sveti-Tskhoveli byla korunovačním místem gruzínských panovníků. Ve Stalinově rodišti Gori navštívíme jeho rodný dům a muzeum včetně privátního železničního vozu. Unikátní jeskynní město Uplis-Tsikhe. Přejezd do druhého největšího města země, Kutaisi. Návštěva katedrály Bagrati (UNESCO).

10. den

Významný klášterní komplex Gelati (UNESCO) s bohatou freskovou výzdobou. Průnik podél řeky Inguri do Svanetie, země hrdých horalů. Vynález kola pronikl do těchto odlehlých údolí až ve 20. století s vybudováním cesty. Vysoké obranné věže dokreslují kolorit kamenných vesniček. Ubytování v hlavním centru oblasti, Mestii.

11. den

Nádherný vrchol Ušba spolu s dalšími štíty tvoří kulisu putování džípem po kamenitých cestách do nejvýše položené evropské osady Ušguli (UNESCO) pod monumentální štíty nejvyšší gruzínské hory Schary (5 068 m). Návrat do Mestie.

12. den

Pěší výlet údolím řeky Mestiachala k ledovci Chalaadi (2 300 m, 5 hodin chůze). Etnografické muzeum. Pro zájemce odpolední výjezd lanovkou na vyhlídku. Nocleh v Mestii.

13. - 14. den

Sjezd z hor k pobřeží Černého moře. Citrusy, čajové plantáže. Pokračování do Batumi. Vlahá náruč Adžárie, bájné Kolchidy, nás přijme na celé dva dny, kdy opustíme divoké horské kraje a odpočineme si u moře. Abecední věž, památník argonautů, technická univerzita. Botanická zahrada v Batumi. Večerní zpívající fontány.

15. den

Přejezd z Batumi do lázeňského města Borjomi, ochutnávka místní minerální léčivé vody. Pokračování dále do historického města Akhaltsikhe. Prohlídka města. Nocleh v Akhaltsikhe.

16. den

Přejezd do Vardzie. Cestou zastávka v pevnosti Khertvisi. Nádherný kaňon řeky Mtkvari ukrývá středověké skalní město Vardzia (UNESCO). Unikátní jeskynní komplex vytesaný do skal již ve 12. století mohl v případě nebezpečí poskytnout útočiště až 50 000 lidí! Komplex byl po zemětřesení a následném dobytí Peršany v 16. století opuštěn. Dnes zde přebývá jen několik mnichů. Hlavní atrakcí je klášterní kostel se sloupovým portálem. Večer návrat do Akhaltsikhe.

17. den

Návrat zpět do výšin Velkého Kavkazu. Scénická cesta kolem pevnosti a katedrály Ananuri do lyžařského střediska Gudauri.

18. den

Putování přes malebný průsmyk Džvari (2 379 m) na severní stranu Kavkazu do Kazbegi. Pod vrcholem Kazbegu byl dle řeckých bájí na dlouhá léta přikován Prometheus. Odvezeme si také kousek skály jako pouto k této hoře? Výjezd džípy nádherným údolím ke kostelu Gergeti (2 170 m). Nádherná velehorská příroda. Bude počasí přát výhledům na vrchol Kazbegu (5 047 m)? Návrat do Tbilisi.

19. den

Letecký návrat domů.

Cena zájezdu

Cena zahrnuje

 • Mezinárodní letenka
 • Letištní taxy
 • Doprava pronajatým minibusem s klimatizací, džípy v oblasti Kazbegi a Svanetie
 • 17x / 11x ubytování ve 2-3* hotelech se snídaní, pensiony v Kutaisi a Mestii, 5x večeře
 • Ochutnávka koňaku v Jerevanu a vstup do vinařství v Areni
 • Český průvodce
 • Místní průvodci podle potřeb

Cena nezahrnuje

 • Vstupné do památkových objektů
 • Stravování nad rámec programu
 • Spropitné
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč (19 dní) / 5 800 Kč (14 dní)
 • Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny)
 • Fakultativní aktivity

Fakultativní aktivity

Fakultativní aktivity se hradí a objednávají až v průběhu zájezdu, jako například:

 • Chrám v Garni 3 EUR
 • Katedrála Zvartnots 2 EUR
 • Lanovka v Tbilisi 1 EUR
 • Jeskynní město Uplistsikhe 2 EUR
 • Stalinovo museum v Gori 6 EUR

Velikost skupiny

Cestujeme v malých skupinkách. Malá skupinka znamená více poznání a lepší organizaci programu s maximálním využitím času. Dbáme na individuální přístup ke každému z vás.

Skupina 8-14 osob na tento zájezd.

Náročnost cesty

Pohodový poznávací zájezd určený všem se zájmem o kulturu, památky a krásnou přírodu. Časový harmonogram akce se skládá z poznávacího okruhu v Arménii, druhou část zájezdu tvoří poznávací okruh v Gruzii. Hlavní důraz se klade na přírodní krásy a poznání života a tradic místních obyvatel. Po celou dobu cestujeme pronajatými mikrobusy s výjimkou krátkého výletu terénními vozy do osady Ušguli v horské oblasti Svanetie a ke kostelíku Gergeti v NP Kazbegi. Velká zavazadla jsou během přesunů dostupná obtížněji, po ruce je dobré mít menší batůžek s pohotovostní zásobou pití, svačinou, oblečením používaným během dne apod. Do časového harmonogramu akce nejsou zařazeny žádné noční přesuny. 

Míra komfortu

Ubytováni budeme ve 2-3* hotelech a jednodušších penzionech se snídaní, 5x s večeří (v Kutaisi 1x, Mestii 3x, Gudauri 1x). Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. V ceně zájezdu jsou zahrnuty kromě 5 večeří i snídaně. Po zbytek pobytu se stravujeme společně v místních restauracích a jídelnách, průvodce je nápomocen výběrem restaurace, příp. překladem jídelního lístku. Na jídlo a pití počítejte s částkou cca 10 EUR na den, tzn. cca 200 EUR na celou dobu pobytu. Jídlo a potraviny zakoupené v supermarketech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné.

Doplňující informace

Aktuální zdravotní informace a omezení k návštěvě destinace a podmínky vstupu naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí. S případnými dotazy nás prosím kontaktujte.

V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Při cestách do zahraničí je potřeba si uvědomit rizika spojená s možnými výlohami souvisejícími s onemocněním covid-19 a s tím spojenou karanténou. Vzhledem k aktuální situaci změnila ERV Evropská pojišťovna podmínky pro sjednávání pojistek léčebných výloh do jednotlivých destinací a storna zájezdu, aby bylo zahrnuto i pojištění nového onemocnění covid-19. Z tohoto důvodu nabízíme klientům pojištění léčebných výloh i storna zájezdu, které v dané míře zahrnuje i pojištění zahrnující onemocnění covid-19. Podmínky pojištění se mění i pro konkrétní destinace.

Vaše ohlasy

Dobrý deň, včera sme sa vrátili so zájazdu Arménie, Gruzie a tak posielam feedback. Sprievodkyňa Danka - absolútna spokojnosť s jej cestovateľskými skúsenosťami. Rozhovory s ňou o krajinách boli veľmi inšpiratívne. Som maximálne spokojná. Ak by som sme sa naša partia 6 ľudí rozhodli ísť do Uzbekistanu, bola by ona asi správna voľba a tým aj Vaša ck.  Na záver by som sa Vám chcela poďakovať paní Stříteská za Vašu flexibilitu, rýchlosť v odpovediach na otázky, ktoré som Vám posielala. Myslím, že Vaša cestovná kancelária je hrdá, že má takú šikovnú zamestnankyňu. Ďakujem ešte raz a prajem veľa spokojných klientov.

Jana A.

30.5.2017

Mooooc bych Vám chtěla poděkovat za perfektní služby, nádhernou, ničím nezkaženou dovolenou. Byla jste prostě skvělá!!!! (průvodkyně Dana Kyndrová)

Lucie H.

21.6.2016

Moc děkujeme, že se nám Dana Kyndrová celou dovolenou tak věnovala! Byla to krásná dovča a sešla se bezvadná parta lidí, byla legrace a to je hlavní. Budeme mít úžasné vzpomínky a to také díky Daně!

Martina Š.

17.7.2016

Podobné zájezdy

Kyrgyzstán - Uzbekistán
269 Kyrgyzstán - Uzbekistán

Historie Hedvábné stezky

26.5. - 14.6.2023
+ dalších 5 termínů
20 dní

Související aktivity CK Livingstone

A další zdroje inspirace

Informace o zemích

Stáhnout katalog

Preferujete tištěný katalog?

Tištěný katalog na rok 2022 nevydáváme, protože současná celosvětová situace si vyžaduje flexibilní přístup, který bychom prostřednictvím tištěné nabídky nedokázali aplikovat. Sledujte prosím naše webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány, přidávají se nové termíny.

V případě zájmu si zde můžete stáhnout PDF se všemi aktuálními termíny do května 2023, jak byly vypsány ke dni 10. 6. 2022.