Benin - Togo - Ghana

166B

Benin - Togo - Ghana

Klenoty Guinejského zálivu

Starodávná království, kult tajemného voodoo i příroda a pláže

Pro každého Etnika a příroda

Typ zájezdu:

Pohodové poznávání

Náročnost:

Míra komfortu:

Velikost skupiny:

7 - 12

Po stopách starodávných království Ašantů a Dahomey, která obchodovala se zlatem i s otroky. Africké Benátky - unikátní vesnice na kůlech Ganvié. Mohutné portugalské a britské pevnosti s kobkami otroků chráněné UNESCO. Kolébka kultu tajemného voodoo, trhy s fetiši a africké umění masek. NP Kakum s provazovým chodníkem v horních patrech tropického pralesa. Svérázná kruhová hliněná obydlí animistických kmenů Somba. Nejvyšší hora Toga Agou a tropické vodopády. Tradiční vesnice kmene Ewé.

Dlouholeté zkušenosti z pobytu na africkém kontinentu daly vzniknout této kombinaci zemí. Několik unikátních zážitků během jedné cesty! Podmanivé rytmy černošských bubeníků. Na závěr písečné pláže Guinejského zálivu s palmovými háji a rybářskými vesnicemi.

Termíny a rezervace

Termín:  22.11. - 8.12.2024 17 dní / 14 nocí  (17 dní / 14 nocí) Cena:  99 700 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
Termín:  27.2. - 15.3.2025 17 dní / 14 nocí  (17 dní / 14 nocí) Cena:  99 700 Kč včetně letenky
a letištních tax
 (včetně letenky a letištních tax)
Rezervovat
?

Mapa zájezdu

Cestou vás provedou

Sheila

Sheila Singhová

Pracuje již více než 20 let jako průvodce zájezdů po celém světě. Nejvíce si zamilovala Střední východ a Afriku, kde tráví většinu roku ať už pracovně či soukromě. Ráda se zaměřuje na země, které jsou cestovatelsky méně navštěvované ať už z důvodu, že teprve „čekají na své objevení“ či se do nic...

Více informací o průvodci

Sheila Singhová 22.11. - 8.12.2024
27.2. - 15.3.2025
?

Fotogalerie zájezdu

Podrobnosti zájezdu

Program

1. - 2. den

Přílet do Accry, Ghana, vyřízení vstupních formalit. Prohlídka Accry – exteriéry koloniálních pevností Osu (Christiansborg), postavené kolem roku 1660 Dány, nizozemská pevnost Ussher z roku 1649 (Crèvecœur) a pevnosti St. James, která byla postavena r. 1673 Královskou africkou společností, jako obchodní stanice pro obchod se zlatem a otroky. Procházka blízkým slumem tzv. „Jamestownem“ s proslulým majákem, setkání se s místní komunitou. Rozmanitý trh Makola, patřící k největším v celé Africe. Výrobci pestrobarevných rakví vyřezávaných na míru dle přání „klienta“ - do tvaru domu, auta, kakaového bobu, letadla, boty, ryby... Lomé, Togo – exteriéry katedrály Ježíšova Srdce, fakultativní návštěva fetišistického trhu Akodessewa

3. den

Cesta po tzv. „Otročím pobřeží“, tajemný přístav Oudiah (Benin) – místo odkud v minulosti vyplouvaly galéry s otroky do Ameriky. Tuto neblahou historii připomíná „Cesta otroků" lemovaná africkými symboly, památníky a je zakončená tzv. „Bránou odkud není návratu". Každý rok se zde koná setkání lidí z celého světa, jejichž předci byli odvlečeni do otroctví. Město Ouidah je také významným centrem kultu vodun, které zde reprezentuje jedinečná „Svatyně zasvěcená krajtám“ s desítkami hadů, posvátný les apod.. Posvátné jezero Ahéme zasvěcené kultu vodun, z něhož vychází haitské voodoo. Vesnice kultu vodun např. Possotomé s mnoha tajemnými oltáři a malými svatyněmi. Bude-li možnost účastníme se rituálu tajné společnosti Zangbetto.

4. den

Královské paláce Abomey (UNESCO), bývalé hlavní město dahomejského království. Paláce jsou bohatě zdobené ornamenty zpodobňující symboly jednotlivých králů, zajímavé historické muzeum je zakomponované v jednom z paláců, včetně tajemného trůnu postaveného z lidských lebek. Vyjížďka lodí do vesnice Ganvié postavené na kůlech na jezeře Nokoué, nahlédnutí do života místní rybářské komunity, malebný přístavní trh. 

5. - 6. den

Dlouhý přejezd na severo-západ Beninu. Cestou město Dassa-Zoumè, poutní místo, kde se údajně "objevila" v jeskyni Notre-Dame d'Arigbo Panenka Marie a u které byla od té doby postavena bazilika i několik svatyní. Návštěva vesnic se zcela jedinečnými tzv. "tata" domy - pevnostmi, postavenými z nepálení hlíny - vesnice Tata Somba v oblasti Koussoukoingou.

7. den

Cesta krajinou baobabů, jedinečné údolí Tamberma (UNESCO) s dalšími typy hliněných domů / pevností tata (Togo), jejichž architektura se inspirovala právě těmito monumentálními stromy.

8. den

Vesnice Gnani (Ghana), tzv. vesnice čarodějnic – dodnes se jedná v mnoha zemích Afriky o tzv. „vyloučené komunity“ s velmi zajímavými příběhy, životem a kulturou. Město Tamale, koželužna ve staré čtvrti Zongo.

9. den

Pohoří Tongo Hills – mezi bizarními žulovými skalními útvary leží opevněné vesnice etnika Tallensí s tajemnými animistickými svatyněmi Tenzug. Fakultativně jedinečná možnost návštěvy hlavní svatyně v kopcích nad vesnicemi, vstup možný jen od pasu nahoru nahý/nahá. Navrongská katedrála, zdobená tradičními malbami místních žen, spojujících výjevy z křesťanství s tradičními náboženstvími místních obyvatel. Městečko Paga s jezerem s posvátnými krokodýly, na které je možné si sáhnout. Pia's Palace – palác místního náčelníka jehož vchod zdobí motivy krokodýlů. Vesnice Sigiru s unikátně malovanými domy, které kulturně i etnicky již patří do oblasti Burkiny Fasso, místní ženy jsou v celé oblasti proslulé výrobou tradiční keramiky.

10. den

Odjezd do NP Mole. Cestou velmi zajímavá hliněná Zayaa mešita, návštěva vesnice Mognori, kde se seznámíme s tradiční výrobou bambuckého másla i s výrobou barviva na tradiční pánské haleny fugu. Vesnice z nepálených cihel jsou překrásně zdobeny a stejné ornamenty mnohdy naleznete mnohdy zanesené na tváře místních obyvatel formou jizvového tetování. 

11. den

NP Mole – největší ghanský NP, safari 4x4. V parku žije velká populace slonů afrických, prasata bradavičnatá, vodušky, buvolci, oribi, chocholatky, paviáni anubi, colobusové, kočkodani husarští atd. Žijí zde i šelmy, ale ty spatřit je jen nepatrná šance. Mešita Larabanga, jedna z nejstarších mešit v zemi, jejíž historie sahá až do 15. století, je postavena v súdánském stylu, mnohými přezdívaná „Mekka západní Afriky“. Tzv. „mystický kámen“. Rezervace Boabeng Fiema s posvátnými kočkodany campbellovými a s guerézami.

12. den

Metropole dosud mocného etnika Ašantů – Kumasí: palác panovníka se zajímavým muzeem Manhyia, trh Kejetia jeden z největších trhů v Africe, manufaktury vyrábějící rituální předměty a šperky prastarou metodou „ztraceného vosku", dílny vyrábějící tradiční posvátné tkaniny kente. Tradiční ašantské svatyně v okolí města, např. dosud sloužící svatyně v Besease či Edwinase. Kráterové jezero Bosomtwe, možnost koupání.

13. - 14. den

Cesta po tzv. „Zlatonosném pobřeží“ s mnoha koloniálními pevnostmi. Elmina (UNESCO), nejstarší evropská pevnost v Ghaně postavená Portugalci v 15. století, malebný tradiční rybí trh. První posubany, jedinečné vojenské svatyně etnika Fante. NP Kakum, prohlídka tropického deštného pralesa z „ptačí perspektivy", procházka po visutých lávkách v korunách stromů. Manufaktura na zpracování palmového oleje, palmojádrového oleje, kakaové plantáže, tradiční kovářské dílny. Bude-li možnost návštěva farmy chovající řekomyši africké. Původně nizozemská pevnost Cape Coast (UNESCO) ze 17. století stojící ve stejnojmenném bývalém hlavním městě.

15. den

Návrat do Accry, cestou posuban Mankessin. Exteriéry pevností Fort Amsterdam, postavené původně Angličany a pevnosti Fort William. Procházka rybářskou vesnicí Anomabo s tradičními udírnami ryb a dalšími významnými posubany. Velký trh v Accře s rukodělnými výrobky, možnost nákupu dárků.

16. - 17. den

Letecký návrat domů z Accry

Cena zájezdu

Cena zahrnuje

 • Mezinárodní letenka
 • Letištní taxy
 • Pozemní doprava pronajatým mikrobusem
 • Ubytování se snídaní ( v jednoduchých hotýlcích, bungalovy i tradiční hliněné chýše, na některých místech společné sociální zařízení) 
 • Vstupy dle programu ( vyjma Akodessewa Fetish Market)
 • 4x4 safari v NP Mole a plavba loďkou po jezeře Nokoué
 • návštěva manufaktur, apod.
 • Návštěva "tata" vesnic, včetně UNESCO
 • Vstupy do národních parků a přírodních rezervací
 • Český průvodce
 • Místní průvodci podle potřeb

Cena nezahrnuje

 • Více vstupní vízum Ghana 3 000 Kč (při vyřízení přes CK administrativní poplatek + 1 000 Kč), e-vízum Benin 1 600 Kč (při vyřízení přes CK administrativní poplatek 300 Kč), e-vízumTogo 56 USD (při vyřízení přes CK administrativní poplatek 300 Kč)
 • Stravování
 • Vstupy do památek, muzeí
 • Spropitné
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj 7 400 Kč ( mimo ubytování v tradičních hliněných chýších)
 • Cestovní pojištění - rádi však sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny, nejlépe oslovte garanta zájezdu přímo při objednávce

Velikost skupiny

Cestujeme v malých skupinkách. Malá skupinka znamená více poznání, větší zážitky a lepší organizaci programu s maximálním využitím času. Dbáme na individuální přístup ke každému z vás.

Skupina 7 - 12 osob na tento zájezd.

Náročnost cesty

Po celou dobu zájezdu je doprava řešena kombinovaně - pronajatý mikrobus, případně taxíky, místní busy. Do časového harmonogramu akce není zařazen žádný noční přesun. Užijeme si plavbu tradiční pirogou po jezeře Nokoué a Togo. Během cesty neabsolvujeme žádné fyzicky náročné aktivity.

Míra komfortu

Ubytovaní budeme v jednoduchých hotelech turistické kategorie - dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

Do ceny zájezdu není zahrnuta žádná strava. Veškeré stravování se řeší společně v restauracích a jídelnách, průvodce je nápomocen s výběrem restaurace, příp. překladem jídelního lístku.

Podobné zájezdy

Etiopie
128 Etiopie

Nejzajímavější kmeny a památky na severu

25.9. - 13.10.2024
+ další 1 termín
19 dní
Etiopie
142 Etiopie

Proláklina Danakil a svátek Timkat

Rwanda - Uganda
173 Rwanda - Uganda

Horské gorily v zeleném srdci Afriky

13.6. - 25.6.2024
+ další 2 termíny
13 dní

Související aktivity CK Livingstone

A další zdroje inspirace

Informace o zemích

Stáhnout katalog

Přehled všech zájezdů dle data

Tištěný katalog momentálne nevydáváme. Pro vaši lepší orientaci ve volných termínech zájezdů jsme připravili kompletní přehled termínů

STÁHNOUT NABÍDKU ZÁJEZDŮ (PDF)