Tádžikistán

TJK

Tádžikistán

Informace o zemi

Krásné hory, divoká příroda, historie země, místní kultura a neskutečná pohostinnost domorodců, to všechno jsou důvody, proč se do Tádžikistánu vydat. Pokud  vyhledáváte dobrodružství, je Tádžikistán země pro vás. Počítejte s tím, že ne vždy půjde všechno jako po másle, ale o to víc pak bude na co vzpomínat. Místní obyvatelé jsou obvykle velmi pohostinní, mnozí dbají na islámské tradice a je vhodné tyto tradice respektovat. S pohostinností vůči cizincům se setkáte zejména ve vesnicích, kde pozvání na čaj nebo na menší jídlo je téměř povinností.Tádžikové jsou indoárijského původu, i když většina okolních etnik je původu mongolského. Obyvatelé jsou převážně muslimští sunnité. Tádžikistán si uchovává prvky perského dědictví a pyšní se za starých časů nejvlivnější obchodní cestou „hedvábnou stezkou“. Ve starověku patřilo území k sousedním říším (Perské, Arabské, Mongolské). V 16. století tu však získal nadvládu Bucharský chanát. Od poloviny 19. století začalo připojování k Rusku. Na konci dvacátých let 20. století vznikla Tádžická SSR v rámci SSSR, v roce 1991 byla vyhlášena nezávislost Tádžikistánu a země se stala jedním za zakládajících členů SNS. Od tohoto roku zemí zmítala občanská válka, kterou ukončila až mírová dohoda v červnu 1997.

Informovat o zájezdech Tádžikistánu?

Mapa

Základní údaje

Rozloha: 143 100 km2
Počet obyvatel: 8,5 milionu
Úřední jazyk: tádžičtina (indoevropský jazyk)
Obyvatelstvo: 80% Tádžikové, 15% Uzbekové
Náboženství: 87% sunnitští muslimové, 5% šíitští muslimové
Hlavní město: Dušanbe (700 000)

Území Tádžikistánu pokrývají převážně hory a asi polovina země leží v nadmořské výšce kolem 3 000 metrů. Na východě se tyčí mohutné pohoří Pamír s nejvyšší horou Pik Ismail Samani měřící 7.495 m n. m. Zemědělsky využíváno je jen 7 % půdy. Země je ohrožována také častými zemětřeseními. V Tádžikistánu se rozkládá ledovec Fedčenko, který je se svými 70 km jedním z nejdelších ledovců na světě. V zemi najdeme také suché stepi a polopouště. Osídlení je koncentrováno převážně v údolí řeky Hisur a Syrdarja.

Objevte s námi Tádžikistán

Vybíráme z nabídky zájezdů

Praktické informace

Cestovní doklady a víza

Pro cesty do Tádžikistánu potřebují občané ČR vízum. Od ledna 2017 zavedl Tádžikistán nový způsob vyřizování víz on-line. Jednovstupá turistická a obchodní víza stojí 50 USD. Platnost víza je 90 dnů od vystavení s dobou pobytu maximálně 45 dnů od vstupu do země.  Pozor: Pro vstup do oblasti Horního Badachšánu (Gorno-Badachšan Avtonomnaja Oblast, GBAO) je zapotřebí zvláštního povolení, o které je možno zažádat společně s vízem. Příplatek za vyřízení tohoto povolení je 20 Eur / osoba.
 
Adresa konzulátu:
Botschaft de Republik Tadschikistan
Universtatstrasse 8
Vienna 1090
Telefon: 00431–4098266

Praktické informace na cestu

Tádžikistán je země se starodávnou kulturou a tradicemi. Kultura Tádžiků je velmi svébytná a unikátní. V jejich životě hraje významnou roli hudba a tanec. Tádžikistán je proslaven i svou velmi starodávnou architekturou. Tádžikové se považují za nositele a ochránce mnohaletých tradic, spojených s kulturou celého perského impéria. Tádžikistán je islámská země a musí se respektovat místní zvyklosti. Úředním jazykem je tádžičtina. Řada obyvatel ovládá také ruštinu, mladší generace však již mnohem méně a mimo města prakticky vůbec. Znalost jiných jazyků je velmi řídká.

Jakkoli je celková bezpečnostní situace v Tádžikistánu nyní stabilizovaná, nelze vyloučit pronikání extremistických skupin, jejichž činnost je spojena s obchodem s narkotiky, z Afghánistánu na tádžické území. V posledních dvou letech si střety bezpečnostních složek s těmito skupinami vyžádaly více než 100 obětí na životech. V příhraničních oblastech u hranic s Afghánistánem, Uzbekistánem a Kyrgyzstánem důrazně doporučujeme nesjíždět z cesty, protože tyto oblasti jsou mimo silnice zaminovány a ne všechna minová pole jsou označena. V hlavním městě Dušanbe je bezpečnostní situace relativně dobrá.

Země má vysokohorský reliéf, polovina území Tádžikistánu leží v nadmořské výšce vyšší než 3 000 metrů, pouze 7% povrchu leží pod 1 000 metrů. Celý východ a jihovýchod země zaujímá pohoří Pamír (nejvyšší hora Ismoili Somoni, 7 495 m), v nejvyšších oblastech pohoří leží ledovce. Západní směrem navazují na Pamír Zaalajský hřbet (7 134 m) a Zeravšanské pohoří (nad ním je ještě Kuraminský hřbet, západní výběžek pohoří Tjan-šan, 3 769 m). Tyto pohoří rozdělují západní část země na níže položené údolní oblasti severozápadu a jihozápadu. Na severozápadě v oblasti Ferganské doliny se nachází Kajrakkumská přehradní nádrž (513 km2). Na jihozápadě se rozkládají údolní nížiny Zeravšan a Vachše. Nad 2 400 metrů se vyskytují stepi a horské louky. V nižších polohách rostou listnaté lesy s převahou ořešáku.

Stravování

Typickým jídlem nejen pro Tádžikistán, ale i pro všechny ostatní země centrální Asie, je plov. Jedná se o zbytky skopového masa smažené na velké pánvi se zeleninou a rýží. Další místní pochoutkou je například šašlik (nejčastěji skopové, ale může být i hovězí nebo kuřecí maso, grilované na jehle), manty (dlouhé nudle s masem), čiburekki (smažené placky), šorpur (maso a zeleninová polévka), okroška (mléková polévka se zeleninou) nebo lagman (polévka s masem, zeleninou a dlouhými nudlemi). V létě není nouze o ovoce, především melouny jsou skvělé. Na tržištích levně nakoupíte granátová jablka, meruňky, švestky a fíky. Nejčastějším nápojem je čaj, který si můžete koupit prakticky kdykoli.

 

Podnebí

Podnebí je kontinentální s horkým suchým létem a chladnou zimou. Průměrná lednová teplota v Dušanbe je 1 °C, ale v horách -25 °C, červencová 28 °C, na horách 0 °C. Průměrný roční úhrn srážek je 100 mm, na horách 1 400 mm.  Červencové a srpnové denní teploty mohou šplhat až k 42 °C, zimy jsou chladné s průměrnými teplotami -12 °C. V období od října do května zuří v horských oblastech sněhové bouře a teploty mohou klesnout až k -45 °C. V létě teplota v horách nepřesahuje 20 °C.  Chcete-li vyrazit do vyšších nadmořských výšek, jeďte mezi květnem a zářím.

Tádžikistán - Fotogalerie

Zažijte Tádžikistán na vlastní kůži!

Pojeďte s námi Tádžikistánu

Kam se vydat

Dušanbe

Hlavní město Tádžikistánu. Dušambe je příjemné město s hlavní třídou Rudaki, která spojuje nádraží v jižní a severní části města. Všechny důležité budovy a instituce se nachází podél této třídy. V okolí Rudaki najdete hlavní mešitu, synagogu z konce 19. století, pravoslavný chrám a nebo třeba budovu opery. Dušanbe je moderní město. S výjimkou své centrální části jsou budovy ve městě převážně nízké, v oblasti totiž hrozí zemětřesení.  Ve městě převažují široké rovné ulice, které lemují aleje stromů. Mezi nejzajímavější místa patří hlavní ešita, vedle níž stojí synagoga postavená v 19.století, pravoslavný kostel a opera, k dalším pamětihodnostem patří ostatní mešity, ruiny citadely a dvě islámské školy nazývané medresy. V blízkosti hotelu Tádžikistán stojí budova Kučai Ismoili Somoni, ve které sídlí etnografické muzeum.

Pamír

Pamíru se po právu říká Bam-i-Dunya, střecha světa. Leží tu hned několik vrcholů převyšujicích výšku 7.000 m n. m. Pohoří protíná tzv. Pamir Higway, která vede přes rozeklané horské štíty až do kyrgyzského města Oš. Cesta je dlouhá 728 km a je to druhá nejvýše postavená cesta na světě. Pohoří Pamír zaujímá přibližně třetinu rozlohy celé země. Dále východně zasahuje na území Číny a částečně na jihozápadě i na území Afghánistánu (největší část Pamíru leží na území Tádžikistánu). Pamír je třetím nejvyšším pohořím na světě, nejvyšší hora Kungur Tagh (7 649 m) leží v Číně. Na tádžickém území je nejvyšší horou Ismoil Somoni (7 495 m). Na severu Pamír odděluje od Zaalajského pohoří (náležící k pohoří Ťan Šan) Alajské údolí, na jihu od pohoří Hindúkuš Vachanský koridor. Horské hřbety Pamíru jsou pokryty ledovci, největší je ledovec Fedčenko (délka 77 km, plocha okolo 700 km2). Mezihorské plošiny leží v nadmořské výšce 3 500 až 4 000 m. Pohoří je bezlesé. V nižších polohách jsou stepi, kamenné pouště a louky. Od roku 1992 je 26 000 km2 pohoří Pamíru (většina pohoří na území Tádžikistánu) součástí Tádžického národního parku. V roce se 2013 se tento park stal součástí přírodního Světového dědictví UNESCO.

Chorog

Chorog je městečko v samém srdci Pamíru. Zároveň je to také hlavní město regionu Horní Badakšán. Z Chorogu vychází Pamir Higway.

Pendžikent

Starověké město u hranic s Uzbekistánem. Jeho dominantou jsou ruiny pevnosti Sogdian. V Pendžikentu najdete také překrásné fresky.
Jižně od Pendžikentu leží Muragazorská jezera, systém sedmi vodních ploch, které různě mění barvu podle toho, v jakém směru se nachází slunce. Ještě více na jih se nachází pozůstatky buddhistického chrámu, v němž odborníci objevili sochu největšího Buddhy
ve Střední Asii.

Chudžand

Druhé největší město Tádžikistánu. Město bylo založeno Alexandrem Velikým před více než 2.300 lety. Dnešní Chudžand je zčásti zrenovované a příjemně klidné město nad malebnou řekou s věčně zelenými parky na každém rohu. Za návštěvu stojí třeba relativně moderní mešita a mauzoleum šejka Massal ad-Dina nebo typický středoasijsý bazar Panchšanbe.

Fanské hory

Leží na západě Tádžikistánu. Nachází se mezi severně ležícím Zerevšanským pohořím a jižně ležícím Hissarským pohořím. Fan má řada vrcholů nad 5 000 metrů, nejvyšší hora pohoří je Čimtarga (5 489 m). Místy terén naopak klesá na 1 500 m. Pohoří je známé svými jezery. K hlavním náleží Alaudinská jezera, jezero Kulikalon a především jezero Iskanderkul. Iskanderkul obklopené horami leží v nadmořské výšce 2 195 m, má rozlohu 3,4 km2 a největší hloubku 72 m.

Istaravšan

Jedno z nejstarších měst v regionu, má historii okolo 2 500 let. Leží na severozápadě Tádžikistánu, na severním úpatí Turkestánského pohoří. Město má okolo 60 tisíc obyvatel. K hlavním památkám náleží mešita Kok Gumbaz z 16. st., Abdulatifova medresa nebo městská brána Mug Teppe.

Stáhnout katalog

Přehled všech zájezdů dle data

Tištěný katalog momentálne nevydáváme. Pro vaši lepší orientaci ve volných termínech zájezdů jsme připravili kompletní přehled termínů

STÁHNOUT NABÍDKU ZÁJEZDŮ (PDF)