Mongolsko

MNG

Mongolsko

Informace o zemi

Mongolsko je zdánlivě zapomenutou zemí, vklíněnou mezi dvě velmoci, Čínu a Rusko. V minulosti však bylo říší, která sahala od Žlutého moře až po Trenčín. Mongolové jsou veselí, nezdolní lidé s mimořádným smyslem pro humor. Bezmezně věří v existenci dobrých i zlých duchů, a ať už na sobě mají padnoucí oblek nebo tradiční pastevecký mundúr, několikrát denně si je předcházejí. Na světě už není moc oblastí, které snesou srovnání s liduprázdným Mongolskem. Zelená step od obzoru k obzoru, sem tam sněhově bílá jurta, na jihu magická poušť Gobi a na západě divoký, zasněžený Altaj. Bez lidí, bez aut. Rybaříte? Není v Asii lepší destinace! Buddhistické chrámy jsou tu sice většinou malé, ale síla, která v nich zůstala zastíní i věhlasné lámasérie v Tibetu... Říká se, že správný Mongol umí jezdit na koni dříve, než se naučí chodit. Proč ne. Při obrovských rozlohách stepí, které jsou velké části mongolského národa domovem, se chození ani moc nevyužije. Pěšky tu nikam nedojdete. To kůň, to je jiná. Však také žije v Mongolsku více koní než lidí.

Informovat o zájezdech do Mongolska?

Mapa

Základní údaje

Rozloha: 1 565 000 km²
Obyvatelstvo: 3 miliony obyvatel
Hlavní město: Ulanbátar
Jazyk: mongolština
Měna: 1 togrog (MNT) = 100 mongo
Náboženství: buddhisté, muslimové
Národnostní složení: Mongolové (86 %), Kazaši (6 %)
Časové pásmo: Časový posun proti České republice je + 7 hodin
Mezinárodní předvolba: 00 976
Důležitá telefonní čísla: požární služba 101, policejní správa 102, pohotovostní služba 103

Objevte s námi Mongolsko

Vybíráme z nabídky zájezdů
Mongolsko pro každého
242 Mongolsko pro každého

Poušť Gobi a oblast Selenge

1.8. - 14.8.2025
14 dní

Praktické informace

Cestovní doklady a víza

Doklady: Požadovaným dokladem při cestě občana ČR do Mongolska je platný cestovní pas, jehož platnost musí přesahovat dobu platnosti požadovaného víza o minimálně 6 měsíců.
Víza a režim vstupu: Turistická víza se vyřizují v Praze za poplatek 1630 Kč. Doba na vyřízení je 2 týdny. Je nutné doložit: pas (platný min. 6 měsíců po návratu z cesty), 1x formulář (oboustranně a s adresou pobytu), 1x foto, rezervaci letenek, itinerář cesty v angličtině, potvrzení o cestovním pojištění.
 
Upozorňujeme, že informace o vízech se mohou měnit. Před cestou doporučujeme kontaktovat příslušnou ambasádu.

Praktické informace na cestu

Elektřina: Napětí sítě:230 V, kmitočet 50Hz.
Telefon: Telefony jsou dostupné v hlavním městě Ulanbataru na poštách. V ostatních částech země není telekomunikační síť ještě zcela rozvinutá.
Internet: V hlavním městě je relativně snadno dostupný.
Pošta: V Ulanbátaru jsou dostupné pošty. Rychlost doručení poštovních zásilek je velmi pomalá - až několik týdnů.
Očkování: Očkování není povinné. Doporučené očkování:  Pro nejaktuálnější informace se s žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny, hygienickou stanici nebo očkovací centrum. Pro všeobecné informace navštivte sekci zdravotní doporučení.

Stravování

Mongolská kuchyně je vskutku netradiční. Chutě, které poznáte v mongolských jurtách, jsou těžko srovnatelné s kuchyněmi jiných zemí. Lidé v Mongolsku mají mnohdy jiné starosti, než aby k dokonalosti pilovali kulinářské speciality. Ne každému proto mongolská jídla zachutnají. Pokud ale v sobě máte touhu poznat něco opravdu odlišného a ochotu nechat doma zmlsaný evropský jazýček, směle se do mongolského jídla pusťte. Je ale třeba poznamenat, že místní lidé zase mnohdy neocení jídlo připravené po evropském způsobu. Základem mongolské kuchyně je maso. Je to dáno podnebím a způsobem života. Muži jedí maso dvakrát denně, sladké jídlo jako hlavní chod nepřipadá v úvahu - to je pro ženy a děti. Na rozdíl od Číny a Indie, kde je tradičním jídlem rýže, v Mongolsku dávají lidé přednost těstům. Existuje více různých druhů - s olejem, droždím apod. Těsto často tvarují do přehnutých kapes, a ty plní mletým masem, zeleninou. Kapsy následně uvaří nad párou nebo upečou. Častým masem je hovězí a vůbec nejčastějším masem bezesporu skopové. Čím je maso tučnější, tím lépe. Připravuje se v hliníkové nádobě. Většinou jde o část masa s kostí. K ochucení se při přípravě přidává česnek, cibule i mrkev, i když zelenina se v Mongolsku příliš nekonzumuje. Další běžnou surovinou je mléko, většinou kobylí nebo kozí, a z něj vyráběné sýry. Jednou ze základních potravin mongolských pastevců je pochopitelně sýr. Z mléka sice kočovníci připravují také máslo, coby nejběžnější tuk ke všeobecnému využití v kuchyni, ale sýr je základ. Během nepříliš dlouhého léta jej musí do zásoby na zimu vyrobit velké množství. A mongolský sýr se nenechává nijak zrát, nýbrž se pouze suší.

Podnebí

Počasí v Mongolsku je velmi chladné během zimy, kdy teploty klesají až k - 40°C a země je pokryta sněhem. V letních obdobích nastávají četné srážky, počasí se velmi liší vzhledem k četnému terénu. Teploty jsou víceméně příjemné, v noci dochází k velkému ochlazení.

Mongolsko - Fotogalerie

Zažijte Mongolsko na vlastní kůži!

Pojeďte s námi do Mongolska

Kam se vydat

Mongolsko, oficiálním názvem Stát Mongolsko, je vnitrozemský stát ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem a na jihu s Čínskou lidovou republikou. Mongolsko je státem s nejnižší hustotou zalidnění na světě. Velkou část Mongolska pokrývají stepi s drsným podnebím, kde hlavním zdrojem obživy je kočovné pastevectví. Kromě vývozu vlněných tkanin (například kašmíru) a výrobků z kůže je důležitou složkou hospodářství těžba nerostných surovin (wolfram, hnědé a černé uhlí, měď, ropa). Hlavním městem je Ulánbátar, jehož 900 tisíc obyvatel představuje jednu třetinu populace země. Dalšími městy jsou například Erdenet, Darchan a Čojbalsan. Území Mongolska se rozkládá na části území tzv. Vnějšího Mongolska, zatímco tzv. Vnitřní Mongolsko je dnes jako autonomní oblast součástí Čínské lidové repubiky.

Ulánbátar 

Často též označované jako Ulan Bator nebo krátce UB, hlavní kulturní, hospodářské, obchodní i politické centrum státu. Prezident má svou rezidenci za městem pod posvátnou horou Cecégün (2256 m) v horách Bogd Úl. Vnitřek města je převážně tvořen sídlišti s panelovými domy, které nahradily historické budovy i kláštery. Za centrem se rozkládají rozsáhlá jurtoviště. Ve městě se nachází Muzeum dějin přírody mimo jiné i se sbírkou dinosauřích koster, kterých bylo v Mongolsku nalezen bezpočet. Ve sbírce najdeme i úplnou kostru Tyrannosaura rex. Z historických budov je zde k vidění několik zbývajících buddhistických chrámových muzeí a funkční Gandanský klášter s asi 150 mnichy. Zimní palác Bogd Khan ze začátku 20. století, byl domovem osmého žijícího mongolského Budhy a posledního mongolského krále Jebtzun Damba Hutagt VIII, dnes je zde muzeum.

Chustajn Nurú 

Přírodní rezervace 90 km západně od Ulánbátaru, kde se od roku 1992 provádí reintrodukce (navrácení) koně Převalského zpět do přírody, kde někdy v 60. letech vyhynul.

Hradby kláštera Erdenedzú

Klášter Erdenedzú byl založen v 16. století a ještě ve století 19. býval velikým a prosperujícím klášterem, kde žilo kolem tisícovky mnichů. Ovšem po zrodu Mongolské lidové republiky a zejména během vlády Čojbalsana ve 30. letech 20. století byl klášter zrušen a téměř beze zbytku zbořen. Hradby se sice zachovaly, ale uvnitř zůstalo z někdejší slávy jen několik budov

Gobi

Je jedna z nejstarších a největších pouští světa, ale oproti ostatním suchým oblastem má několik nepravidelností, které jí od ostatních značně odlišují. Rozkládá se v severní Číně a jižním Mongolsku. Poušť je ohraničena pohořím Altaj a travnatými stepmi Mongolska na severu, Tibetskou náhorní plošinou na jihozápadě a Velkou Čínskou nížinou na jihovýchodě. Gobi zaujímá 1 300 000 km2 a řadí se tak mezi jednu z největších na světě. Další primát si Gobi drží vzhledem ke svému geografickému postavení, neboť jde o nejseverněji položenou poušť na zemském povrchu. Do dnešního dne se jedná o velmi málo prozkoumanou část světa. Zabírá přibližně 30% plochy státu Mongolsko a velké oblasti Číny. Rozkládá se v pánevní oblasti, která je situována do nadmořské výšky přes 1000 metrů, což se projevuje na teplotách zde panujících.

Orchon gol

Je nejdelší řeka, kterou Mongolsko na svém území má. Je 1124 km dlouhá a povodí má rozlohu 132 800 km². Pramení v Changajských horách a teče převážně v úzké dolině, která má místy charakter kaňonu. Vytváří zde vodopád vysoký přibližně 20 m. Na středním toku je dolina stále hluboká a členitá. Na dolním toku, kde řeka opouští hory, se dolina rozšiřuje na 100 až 150 m. Ústí zprava do Selengy (povodí Jeniseje).

Kharkhorin (Charchorin)

Za doby Čingischána hlavní město. Vzniklo v 11.století a hlavním městem zůstalo pouhých 40 let, poté bylo přesunuto do Pekingu. V 16. století zde na zbytcích města vznikl první mongolský buddhistický lamaistický klášter Erdene Zuu, který byl také téměř zničen za dob komunismu. Tvořilo ho původně 60 -100 chrámů a přes 300 jurt a obývalo na 1000 mnichů. Dnes zbyly pouze 3 chrámy. Klášter je obehnán typickou zdí, po roce 1990 po pádu komunismu by znovu otevřen a jeho památky, které byl uschovány v okolních horách nebo u místních lidí, byly dodány zpět. Uvnitř se také nachází jedna z velkých želv - symbol věčnosti - 4 želvy určovaly kdysi hranici města.

Changaj nurú

Je pohoří v západním Mongolsku nacházející se přibližně 400 kilometrů západně od Ulánbátaru. Masiv se zdvihá z Mongolské vysočiny a klesá na severovýchod přes údolí řeky Ider do rozsáhlého údolí Selengy. Ve směru východ a jihovýchod navazuje na poušť Gobi. V masivu Changaje pramení řeka Orchon.

Jezero Hövsgöl 

Je jedním z nejpůvodnějších vodních ploch v Asii a najdete ho na severu státu Mongolsko. Rozkládá se v mezihorské tektonické propadlině, která je protáhlá ze severu na jih. Má rozlohu 2620 km², je 134 km dlouhé a maximálně 35 km široké. Leží v nadmořské výšce 1645 m a dosahuje hloubky 238 m. Je to nejhlubší mongolské jezero. Mezi sladkovodními jezery se řadí na 14. místo na světě a objem vody 381 km³ tvoří 1-2 % světových zásob.

Chujtnij orgil 

Vyšší vrchol vám Mongolsko nenabídne. Nachází se blízko západní hranice země, v pohoří Mongolský Altaj. Nadmořská výška vrcholu je 4374 m. Vrchol hory je trvale pokrytý sněhem. Je součástí horského uzlu Tavan Bogdo-uul, ve kterém se nachází další čtyři významné hory: Nairamdal orgil, Bürged Uul, Naran Uul, Ölgii Uul.
V místě zvaném Bajandzag ukrývá poušť Gobi další ze svých klenotů – fantastické rudé „útesy“ či tyto skalní sloupy. Ovšem Bajandzag se neproslavil samotnými skalami, nýbrž tím, co se zde našlo. Jde o jedno z nejznámějších světových nalezišť koster pravěkých dinosarů a dokonce i kompletních zkamenělých hnízd plných dinosauřích vajec.

U pastevců v jurtě

Mongolští pastevci se prý rádi navštěvují, kdykoliv k tomu mají příležitost. Asi je to tím, že těch příležitostí v nekonečných prostorách Mongolska nebývá mnoho. Takže když se poštěstí, je to vždy výjimečná událost. Proto se prý také na návštěvy nezvou, ale prostě rovnou přicházejí. Není třeba se ptát. Vstoupíte k někomu do jurty a jste na návštěvě.

Festival Nádam

Nádam je mongolský národní svátek, či přesněji festival, překvapivě podobný skotským Highland Games. Nejslavnější je hlavní Nádam konaný v polovině července v Ulánbátaru, ale svůj menší regionální Nádam slaví každé léto i spousta menších měst po celém Mongolsku. Během tohoto festivalu jde sice především o již zmíněné setkání jinak osamocených kočovníků, ale nosným prvkem Nádamu je několik sportovních soutěží: mongolský zápas, jízda na koni a lukostřelba.
Stáhnout katalog

Přehled všech zájezdů dle data

Tištěný katalog momentálne nevydáváme. Pro vaši lepší orientaci ve volných termínech zájezdů jsme připravili kompletní přehled termínů

STÁHNOUT NABÍDKU ZÁJEZDŮ (PDF)