Řekli o nás

Zpětná vazba získaná od zákazníků po absolvování zájezdu prostřednictvím e-mailu nebo dotazníku spokojenosti.
Vážený Livingstone, právě jsme se vrátili z cesty po Vietnamu nazvané Zážitkový Vietnam. Chceme vám vyjádřit díky za výborně zorganizovaný 19 denní putovní zájezd, který splnil naši ambici seznámit se s touto pro nás neznámou zemí. Navíc jsme prostřednictvím naplánovaných zážitkových akcí získali možnost blíže poznat kulturu a kolorit jejích rozdílných částí a ještě se k tomu pobavit. Největší chválu však podle nás zasluhuje průvodce Milan Václavík. Od prvního seznámení až po poslední minuty loučení na letišti profesionální průvodce, který nikoho z nás nikdy nenechal ve štychu, vždy poradil a všechen svůj čas věnoval péči o skupinu i její jednotlivce. Vždy s dostatečným předstihem uvedl program následujícího dne či jeho části. Stejně tak výklad k jednotlivým úsekům cesty či konkrétního zastavení byl jasný a akorát tak stručný, abychom v horkém počasí zvládli jej vnímat. Vždy jej pro zapamatování v různých obměnách zopakoval a v mezičase většinou cestou autokarem naši pozornost zábavnými otázkami vyzkoušel. Všechny výlety, atrakce a společné stolování či ochutnávky jídel s námi absolvoval a při tom ochotně odpovídal na četné dotazy. Mezi námi i v tom vidíme jeho profesionalitu, protože odpovídat stále ochotně a mile na dotazy, které již byly položeny předchozími skupinami nebo dokonce stejnou skupinou opakovaně, je podle nás umění. Pokud se v programu CK našla jen trocha času navíc, s nadšením jemu vlastním nám vylíčil možnost další neplánované vycházky. Tu většina skupiny neodmítala a taky nikdy nelitovala. V situaci, kdy někteří členové zájezdu onemocněli, jim poskytl vlastní léky a popř. je doprovodil k lékaři. Mnozí účastníci zájezdu ocenili doprovod na nákupy a jeho umění usmlouvat výhodnější cenu.  Nemůžeme než vyjádřit přání zopakovat si někdy cestu s vaší kanceláří a s průvodcem Milanem, který se nám zapsal do paměti (shodli jsme se např. na případné společné cestě po Kostarice). Přejeme vám i jemu úspěšné podnikání a spoustu invence pro nové a nové provázení nadšených cestovatelů, mezi něž se rádi řadíme.