Řekli o nás

Zpětná vazba získaná od zákazníků po absolvování zájezdu prostřednictvím e-mailu nebo dotazníku spokojenosti.
Vážená CK, v neděli jsem se vrátil z Vašeho zájezdu v Jižní Americe. Vzhledem k tomu, že jsem byl  s průběhem, programem i organizací zájezdu velmi spokojen, touto cestou bych chtěl upřímně poděkovat  všem, kteří se na přípravě i samotné realizaci podíleli. Zvláštní ocenění a obdiv dle mého názoru zaslouží  průvodkyně pí. Štěpánka Jakešová, která ke všemu přistupovala s velkým nasazením, ochotou, zájmem i milým úsměvem. Vezmu-li navíc v úvahu, že jejím úkolem je nejenom organizovat průběh zájezdu, sdělovat informace, ale i vycházet vstříc dotazům a požadavkům klientů, pak zaslouží dvojnásobně můj velký obdiv. S ohledem na bohatý program lze zájezd brát za celkem náročný, i k tomu však paní průvodkyně přihlížela.