Řekli o nás

Zpětná vazba získaná od zákazníků po absolvování zájezdu prostřednictvím e-mailu nebo dotazníku spokojenosti.
Chtěli bychom tímto poděkovat za zorganizování zájezdu do Maroka na přechodu roků 2023/24. Už jsme leccos zcestovali, ale díky naší průvodkyni Lence Hrabalové a i skupině, která se na zájezdu sešla, to byl jeden z nejhezčích cestovatelských zážitků. Pomineme-li samotnou atraktivitu navštívených míst a s tím našlapaných více než 100 km, je třeba se zastavit u naší bezkonkurenční průvodkyně Lenky. Dosud jsme se nesetkali s člověkem v její funkci, jehož (tedy jejíž) mozek by se dal přirovnat k silnému svazku encyklopedií. Zde však servírovaných s úžasným nadhledem, osobním hodnocením všeho z pradávné historie až po detaily současné doby. Připočtěme k tomu její absolutní znalost prostředí, širokou jazykovou vybavenost a schopnost řešení jakéhokoliv náznaku problému. Vše okořeněné souvislým šířením optimismu a empatie, čímž už nás asi nic lepšího potkat nemohlo. Takže závěrem - naskytne-li se nám v budoucnu možnost navštívit s Lenkou nějakou další zajímavou destinaci, rádi tuto možnost využijeme. Důvod - absolutní jistota spojená s očekáváním nových zážitků servírovaných typicky "lenkovsky".