Řekli o nás

Zpětná vazba získaná od zákazníků po absolvování zájezdu prostřednictvím e-mailu nebo dotazníku spokojenosti.
Vážení přátelé, dovolte abych ještě s malým zpožděním vám poděkoval za ohromné zážitky ze zájezdu, který se konal ve dnech 12.5.-1.6. 2016. Největší zásluhu na perfektním průběhu měl průvodce pan Mgr. Milan Regec. On je opravdu člověk na svém místě. Díky detailní znalosti prostředí, jazyka, historie a reálií indonéského života nám byl schopen poskytnout skutečně nevšední zážitky ze země, která je možná chudá, ale bohatá svou historií a otevřeností svých lidí. Blahopřeji vám, že máte takového člověka ve svých řadách a přál bych si mít takového průvodce na každém zájezdu, který ještě doufám s Livingstonem podniknu. S pozdravem