DVD

Lidé v korunách stromů

Lidé v korunách stromů

První český film o Nové Guineji je natočen kamerou Rudy Švaříčka. Nová Guinea je nejexotičtější oblast planety. Ukrývá neznámé kouty lidí, kteří vstávají, když přijde světlo. Film natočen ve spolupráci s CK LIVINGSTONE. Svou podobu znají jen z odrazu vodní hladiny. Za vymoženosti považují kostěný nůž, teslici, ratan k rozdělání ohně, luky a šíp k lovu a oštěpy k boji. Nikdy neviděli kolo. Neprostupnější než zmeť lián je houština kouzel, viny a msty. Vstupujeme do arény, kde každý chybný krok, slabost i nedomyšlená reakce může přinést smrt. Do světa, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje… Výprava mezi lidi, kteří si svá obydlí staví vysoko v korunách stromů.

Publikaci edice LIVINGSTONE lze koupit v CK Livingstone nebo ji rádi zašleme. 

Rok: 2004

Cena: 60 Kč

Objednat DVD