CK Livingstone

Cestovatelské články

Posvátná kora

| Rudolf Švaříček

Posvátná kora

Kolem magické hory Kailás v Tibetu vede posvátná kora. Absolvováním mimořádně zajímavé a náročné trasy se každý duchovně očistí a promění. Poutní okruh je pro všechna náboženství stejně dlouhý, 53 kilometrů. Hinduisté, buddhisté i vyznavači dalších duchovních směrů podstupují nejnáročnější pouť, aby získali zásluhy a očištění pro příští život. Nenechají si dosažené výdobytky pro sebe, obětují je pro blaho všech živých bytostí. „Posvátná pouť pročistí naši mysl“, říká Jeho Svatost dalajlama. Život je jednou z poutí v nekonečném koloběhu převtělování. Má řadu forem v různých sférách bytí. Smrt je velká nová šance, vstupní brána k lepšímu znovuzrození. Pro Tibeťany je živá celá příroda, vše prostupují dobré a zlé síly v podobenství duchů, démonů a božstev. Strhující koloběh životů přináší radosti i utrpení. Buddhisté se snaží cyklus narušit dosažením nirvány. Neupínají se tolik k materiálním hodnotám, směřují k nehmatatelnému životu a duchovnu . Vše se vrací, dobré se odvděčí dobrem, zlé odplatou. Dobro může zvítězit jen tehdy, když ho dosáhnou i všichni ostatní. Bohové tvoří slušnou oporu, ale každý se spoléhá hlavně na sebe. Dobrým činem je i posvátná pouť, Tibeťané s duší nomádů jsou s ní bytostně spojeni. Získají zásluhy pro život nynější i příští...

Cesta kolem hory má několik etap, které symbolizují cestu životem, smrtí, posmrtným stavem a znovuzrozením. Někteří poutníci odměřují celou cestu vlastním tělem. Pronesou modlitbu pokloní se na zem, pak popojdou o délku těla a vše opakují. Sepjaté ruce se krátce zastaví před čelem, krkem a srdcem. Jde o propojení mysli, řeči a těla. Když je v patřičném souladu jak myslím, mluvím a konám, směřuji správnou cestou k vlastnímu probuzení.  První tři úklony patří Kailasu, další tři jezeru a poslední tří Darčhenu.
Tibeťané žijí trvale na náhorní plošině, nemají s převýšením hor větší problémy. Horší je to s ostatními. Daň exkurze do neznáma bývá krutá. Zvláště pro zájezdní skupiny Indů, kteří sem přijíždějí v uspěchaných výletech okleštěného času. Pod tlakem okolností a unáhlené logistiky pospíchají vzhůru. V neznámém vysokohorském prostředí se necítí dobře. Špatně se dýchá, pobolívá či přímo třeští hlava. Chtějí trápení zkrátit, v narůstající křeči zkracují výstup. Osudná chyba je fatální.
 

Související zájezdy