Řekli o nás

Zpětná vazba získaná od zákazníků po absolvování zájezdu prostřednictvím e-mailu nebo dotazníku spokojenosti.
31.10.2015
Vrátila jsem se ze zájezdu do KLDR, který jsem absolvovala ve dnech 12.10. až 23.10.2015. Touto cestou děkuji vaší kanceláři za zprostředkované služby, které jste mi poskytli, abych se zájezdu mohla zúčastnit. Děkuji za ochotu pracovnic z kanceláře, poskytnutí všech informací, abych všechny formality stačila vyřídit, zájezdu se zúčastnit. Zájezd se vyřizoval tzv. na poslední chvíli, protože nebylo stále jasné, zda se sejde dostatečné počet účastníků. Díky CK Livinstone se vše zvládlo. Zájezd se vydařil, program byl sestavený se znalostí tamního prostředí, služby české průvodkyně paní Renaty Hávkové,  ochota pomáhat a  nám účastníků  po celou dobu zájezdu i její výklad reálií  Koree, navštívených míst, byly detailní, příkladné. Zážitky ze zájezdu úžasné. S CK Livingstone jezdím opakovaně a tak to i zůstane, CK letitě doporučuji svým známým.