Řekli o nás

Zpětná vazba získaná od zákazníků po absolvování zájezdu prostřednictvím e-mailu nebo dotazníku spokojenosti.
Dobrý den, pane Bártku, v pátek 13.10.20117 jsem se vrátila z zájezdu do Bhútánu, který vedl průvodce pan Michal Thoma. Byla to krásná dovolená, poznala jsem tato - dosud - neznámá teritoria hlavně díky Michalovi, který je velmi fundovaný, dokonale nás seznámil s navštívenými destinacemi, přiblížil nám i běžný život v jednotlivých zemích, jejich kulturu, zvyky, stravování, náboženství apod. Tím, že má Michal v daných teritoriích hodně známých a domluví se nepálsky a bhútánsky, mohli jsme nahlédnout i do soukromého života místních obyvatel, což bylo pro nás všechny obrovským přínosem. Ochotně zodpovídal na naše nesčetné dotazy, byl vždy optimisticky naladěn, nápomocný, dokázal vždy vhodně přizpůsobit program podle počasí tak, abychom stihli všechny prohlídky, udržoval stále dobrou náladu i při dlouhých přejezdech, byl pro nás pro všechny velkou oporou v těchto nových a pro nás odlišných a vzdálených destinacích. Pan Michal Thoma je průvodce na svém místě, měli jsme velké štěstí, že náš zájezd doprovázel právě on, tím byl pro nás všechny tento zájezd velmi obohacen, patří mu za to velký DÍK! Prosím, poděkujte za mne panu Michalovi Thomovi a za nezapomenutelné zážitky. S pozdravem S pozdravem