Řekli o nás

Zpětná vazba získaná od zákazníků po absolvování zájezdu prostřednictvím e-mailu nebo dotazníku spokojenosti.
S určitým časovým odstupem třídím fotky a rekapituluji si zájezd do Bhútánu a Nepálu. Zájezd považuji za velmi zdařilý. Atraktivní destinace, příroda, památky, příjemní místní lidé. Intenzivní program. Prima společnost - myslím účastníky zájezdu. Klíčovou roli na tomto zájezdu měl průvodce Michal Thoma. Jeho kompetence odborné, organizační a sociální jsou na vysoké úrovni. Hluboké odborné znalosti prezentoval srozumitelnou, populární formou. S nadhledem, ale účinně řešil případné organizační problémy. Kvalifikovaně předcházel možným krizím. A jeho bohaté neformální kontakty v místních komunitách umožnily, že jsme viděli, či poznali spoustu věcí nad rámec nabízeného programu. Z poznávacího zájezdu se stal i zájezd zážitkový . P.S.: Možná by měla být v informacích k zájezdu poznámka, že účastníci mají počítat po návratu s dovolenou na zotavenou.