Řekli o nás

Zpětná vazba získaná od zákazníků po absolvování zájezdu prostřednictvím e-mailu nebo dotazníku spokojenosti.
7.12.2015
Dobrý den, patří vám všem velké poděkování za krásné zážitky a za všechno, co jsme měli možnost poznat, obrovské poděkování patří Petru Hejtmánkovi. Díky jeho skutečně nefalšovanému osobnímu zápalu, místním znalostem osobním i jazykovým a zejména skutečné lásce k Africe, jsme měli zážitky o to více a nesmazatelně umocněny. Úmyslně se vyhýbám slovům "profesionální přístup", ten bývá v praxi poněkud chladnější, tedy neosobní. Gratuluji vaší společnosti k takovému jedinečnému průvodci! Díky Petrovi jsme získali motivaci využít vašich služeb při dalším poznáváni Afriky.