CK Livingstone

Pomáháme

Bwindi Orphans

Bwindi Orphans

Již mnoho let spolupracujeme s neziskovou organizací Bwindi Orphans zabývající se tzv. "adopcí na dálku" - financováním školní docházky a základních potřeb dětí, které jsou buď úplnými sirotky, nebo částečnými sirotky, nebo pochází z extrémně chudých rodin v Ugandě. Jedním z hlavních nositelů této myšlenky je naše dlouholetá průvodkyně Kateřina Chauveau. Tržby ze vstupenek na festivale GO Kamera jdou na podporu právě sirotků v Ugandě. Většina zaměstnanců Livingstone adoptovala děti v Ugandě a pomáhá jim dosáhnout vyššího vzdělání a lepšího života. Pomůžete i vy?

Bwindi Orphans je jeden zaměstnanec, asi desítka obětavých dobrovolníků v České republice a dva spolupracovníci v Ugandě. Organizace vznikla v roce 2006 jako občanské sdružení a od roku 2014 je registrována jako obecně prospěšná společnost. Základem je, že všechny peníze od českých rodičů míří přímo dětem. Na pokrytí nezbytných provozních nákladů sbíráme peníze nezávisle. Část provozního fondu tvoří přispěvky jednotlivců a část se snažíme vydělat prodejem rukodělných výrobků rodin podporovaných dětí. Naděje vkládáme do rozvoje společnosti Bwindi Coffee s.r.o., aby byla schopna svou obchodní činností udržet neziskovou organizaci při životě.

Bwindi Coffee

Sesterskou organizací je i společnost Bwindi Coffee, která se specializuje na dovážení kvalitních produktů přímo od farmářů z Ugandy. Všechny produkty, které u nich kupujete, jnakoupili přímo od farmářů a dovezli do České republiky („direct trade“). Umí to díky letitým zkušenostem Bwindi Orphans v Ugandě, jejich dlouhodobé práce s farmáři a každoročním návštěvám. Osobní kontakt s farmáři, od kterých produkci odebírají, je pro ně klíčový. V posledních 5 letech pracují s těmi z nich, kteří jsou schopni a ochotni vytvářet dlouhodobé partnerství. Pro Bwindi Coffee to znamená moci se spolehnout na zdroje a pořád zlepšovat kvalitu. Pro farmáře to je o tom dostat vyšší a férové ceny za svoji práci. Můžou se na ně spolehnout, můžou s nimi počítat a nemusejí být plně závislí na cenách světového trhu. Díky tomu je pro ně jednodušší platit rodinné výdaje, školní poplatky nebo platby v nemocnici, ale také plánovat a investovat na farmě.

Výrobky od farmářů můžete zakoupit v e-shopu.

Fotogalerie