Pojištění cestovní kanceláře

Pojištění proti úpadku

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili pojištění záruky pro případ úpadku, je u cestovních kanceláří zákonnou povinností. CK Livingstone je takto pojištěna u ERV Evropské pojišťovny a.s. 
Tato pojistka je zahrnuta v ceně našich zájezdů. Doklad o sjednaném pojištění naleznete zde, nebo jej od nás obdržíte na vyžádání. Také na stránkách ERV Evropské pojišťovny a.s. je možné si ověřit, že je naše cestovní kancelář k aktuálnímu datu pojištěna (více informací naleznete zde).

Dokumenty ke stažení