CK Livingstone

Novinky Livingstone

Všichni cestovatelé v pořádku doma

Vážení přátelé! K dnešnímu dni se nám podařilo bezpečně dopravit všechny naše cestovatele ze zahraničí. Dovolte nám přivítat vás všechny doma.

V okamžiku uzavření hranic jsme měli v zahraničí na dvě desítky zájezdů. Díky úsilí našeho týmu, skvělým průvodcům, společnosti Student Agency a vstřícnosti jednotlivých leteckých společností se podařilo všechny lety přebukovat, vyhledat náhradní varianty a řešení.

Společně vše zvládáme lépe!

Ruda Švaříček, Jitka Popelková a Darja Šmídová za celý kolektiv Livingstone