Promítání

:

| Brno

Živá moudrost starověkého Egypta

Egypt byl již od starověku místem, kam přicházeli hledat moudrost mnozí antičtí mudrcové. Ti pak ve svých spisech a učeních dále přenášeli poznání, na kterém vyrostl nejen antický svět, ale později i celá evropská kultura. Až do dnešních dnů je pro nás Egypt symbolem moudrosti a hlubokého poznání a při studiu egyptských textů můžeme zjistit, že jejich tzv. „naučení“ jsou krásná, hluboká a velmi praktická i pro dnešního člověka, což bude jedním z témat přednášky. Jejím dalším cílem bude ukázat moudrost starověkých Egypťanů promítající se nejen do jejich staveb, ale i do symbolického umění, což jsou pozůstatky velkolepé civilizace, které dodnes obdivujeme.

Prodej vstupenek: Brněnská podzemí: Labyrint pod Zelným trhem, Kostnice u sv. Jakuba a Mincmistrovský sklep, Informační centra: Pannenská 2 TO JE Brno, Radnická 8 "Pod krokodýlem"

Využijte bezkonkurenční nabídky -  cena za 5 přednášek + prohlídky  PODZEMÍ  pouze za 150 Kč!  

Petra Pavlíčková, Nová Akropolis: Živá moudrost starověkého Egypta

Datum a čas: 9.11.2017 od 20:00

Město: Brno

Místo: Brněnské podzemí - Mincmistrovský sklep, Dominikánské náměstí 1

Vstupné: Komplexní cena 150 Kč

Web: ticbrno.cz/cs/aktuality/mincmistrovsky-sklep-prednasky/festival-kolem-sveta-2017-v-mincmistrovskem-sklepeni-2017