TIBET- ČÍNA - AMDO - KHAM - Koňský a šamanský festival

Číslo zájezdu: 283
Náročnost zájezdu: Aktivní poznávání

Poznejme Tibet jinak! Výjimečně s možností putování tajemnou a málo známou oblastí. Jednou za život do jiných míst duchovna. Současný dalajlama se narodil právě zde! „Divoký východ". Zásadní lokality buddhismu, největší bönistické svatyně, starobylý animismus i unikátní šamanismus. Největší klášter Serta, kde žije na 30 000 mnichů! Romantika nomádů, výroba sýrů, obrovská stáda jaků. Barevné kláštery a působivé stúpy. Jyekundo vyhlášené koňskými dostihy, množstvím svatyň a stúp. Magická hora Amnye Machen, druhá nejposvátnější. Poutní kora Amnye Machen představuje očistnou cestu. Největší jezero Tibetu Kokonor. ŠAMANSKÝ FESTIVAL - chvíle emocí. Křehké tibetské původno se brzy vytratí! Je třeba spěchat...

Termíny zájezdu

16.07. - 12.08.2016  |  28 dní

117 900 Kč  |  včetně letenky a letištních tax

16.07. - 07.08.2016  |  23 dní

112 900 Kč  |  včetně letenky a letištních tax

Program zájezdu

Charakteristiky zájezdu: Pěší turistika

1. - 2. den

Letecky do ČÍNY, Chengdu.Chrám Wenshu Yuan, prohlídka starého města, možnost čajové masáže. Rezervace pand, kde žije na 50 unikátních pand velkých. Výborná sečuánská kuchyně.

3. den

Přejezd do vesnice Emei a pokračování do Jieyin Dian (2 540 m). Pěšky k zlatému vrcholu posvátné hory Emei Shan (3 099 m). Úchvatný rozhled z místa, které je buddhisty považováno za jedno z posvátných horstev. Návrat do Chengdu.

4. den

Objevná cesta do Dartsedo, Kangding v čínštině je hlavní branou mezi Tibetem a Čínou. Centrum obchodu s čajem. Tibetští obchodníci mění přírodní léky za čaj z Číny.

5. den

Tradiční vesnice Lhagang obklopená travnatými kopci. Uděláme si menší trek do okolních kopců? Krajina opředená romantickými legendami o zajímavých božstvech. Klášter Lhagang obklopený množstvím modlitebních mlýnků a více než 100 stupami různé velikosti je jedním z nejdůležitějších poutních míst v Tibetu.

6. den

Krajina nekonečných travnatých pastvin. Šance na tradiční pastevecký festival, stany z jačích chlupů. Tisíce červených domků v blízkosti kláštera oživují údolí Gar Larung. Duchovní stavení splývají v červené moře.  Největší klášterní škola Serta Larung Gar je nejaktivnější buddhistická instituce Tibetu. Domov prý 30 000 mnichů a mnišek. Poustevny a ubytovny pokrývají i odlehlá úbočí. Nocleh v klášteře?

7. den

Překonáme dva vysoké průsmyky, návštěva kláštera v Kardze a blízkého kláštera Tongku s nejstaršími tankami Tibetu. Příjezd do Kardze.

8. den

Posvátné ledovcové jezero Yilhun Lhatso (4 110 m), jehož břehy pokrývají kameny s modlitbami, obklopené lesem a skalami. Klášter Dzochen je jedno z nejdůležitějších poutních míst. Největší klášter školy Nyingmapa v Kham proslul pro své posvátné meditační poustevny v okolí. Nocleh v klášteře.

9. den

Oblast Sershul je vyhlášená pastvinami kočovníků. Klášter Sershul školy žlutých čepic Gelukpa je domovem 800 mnichů. Jyekundo - hlavní město tibetské autonomní prefektury Yushu. Zemětřesení změnilo krásný tibetský styl. Dondrubling klášter sekty Sakyapa. Atraktivní poloha nabízí nádherný výhled. Gyanak Mani je největší stavba posvátných kamenů ve světě. Poutníci zde provádí koru.

10. - 11. den

Tisíce Tibeťanů přijíždějí na koňský festival v Yushu. Pestré soutěže ve sbírání kataků ze země z koňského hřbetu. Tradiční barvité kroje. Staneme se svědky výjimečných koňských dostihů i barevných tanců? Stany pohostinných Tibeťanů.

12. den

Přejezd k posvátné hoře Amnye Machen (6 282 m) přes Maduo, kde pramení Žlutá řeka. Kláštery Nyingmapa a tyrkysové jezera. Romantický nocleh s výhledem na magickou horu Amney Machen.

13. - 14. den

Cesta kolem masivu Amney Machen do průsmyku Dawu Shuma, trek s výhledy na překrásnou horu. Poutníci sem cestují dlouhé týdny, aby mohli horu obejít. Na vrcholu prý žije ochranné božstvo Machen Pomra. Druhá nejposvátnější hora má silnou magii.

15. - 18. den

Putování k masívu Mt. Nyinpo Yurtse.V oblasti Golok je nejvíce Nomádů. U jezera Shetso přenocujeme před trekem kolem hory Nyinpo Yurtse (5 933 m). Skalnaté hory opředené tajemstvím ukrývají na 160 tyrkysových jezer. V divočině budeme obklopeni „alpskou flórou“. Nejbohatší na světě? Místo je považováno za nejkrásnější v Amdo. 10 km dlouhý trek k hornímu jezeru Shutso (4 000 m), do místa mezi dvěma jezery, kde v létě táboří Nomádi. Stanujeme u vyššího jezera s výhledem na horu Nyinpo Yurtse. Trek 12 km k jezeru Rakyi přes sedlo Rakyi (4 300 m). Ledovce hory Nyinpo Yurtse. Nejlepší výhledy na horu, noc mezi Nomády v údolí. Trek do průsmyku Damu. Trek asi 4 hod. do místa, kde Nomádi přezimují. Pokračování vozem do oblasti Jigdril. Klášter Talong.

19. den

Cesta přes Tangkor, první město na Žluté řece v Tibetu. Pastviny stád jaků a ovcí. Vesnice Takstang Lamo (3 300 m). Výšlap ke klášteru Kerti. Nomádské rodiny. Projedeme se na koni, vyzkoušíme pocity nomádů?

20. den

Klášter Labrang - jeden z šesti hlavních buddhistického řádu Gelukpa a domov 1 500 mnichů.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET 21.DEN Z XININGU, NÁVRAT DO EVROPY 22.DEN

21. - 23. den

ŠAMANSKÝ FESTIVAL: Nepopsatelné chvíle emocí. Rozpíchaná těla, ostré bodce, výjevy plné vášní. Gejzíry barev a vjemů. Vznešené tance hladí na duši. Eskalace tváří a etnik barevného Tibetu. Rozvášnění šamani v transu provádějí „jiné úkony“, kouzlí s plameny, upadají do extáze. Dějí se neuvěřitelné věci! Uctívání božstev je prosbou o zdraví, úrodu, úspěch… Týden před akcí šamani vynechávají alkohol i sex. Prezentují horské bohy, léčí, chrání, předvídají. Pokud do šamana vstoupí božstvo, vydává jen výkřiky, v extázi syčí. V odlišných rituálech žijí vesničky svéráznými zvyky a tradicemi. Jehlice ve tváři i na těle symbolizují krvavou oběť horským božstvům. Důležitý obřad ctí místní horské bohy. Posláním je, aby vesničané byli zdraví a měli úspěšnou sklizeň. Místní božstva jsou zvána k zapojení do obřadu. Šaman slouží jako propojení mezi bohem a vesničany. Jménem horského boha bodne ocel do zad nebo tváře účastníků. V kruhu poté tančí s propíchnutými tvářemi, dokud šaman nevytáhne jehly...

24. den

Ženský klášter Kumbala Achong Namdzong. NP Kumbula.

25. - 28. den

Tsongon Po či Kokonor je největší jezero Tibetu. Mystická vodní plocha byla vysněným cílem objevitelů. Opravdový ráj ornitologů. Na Ptačím ostrově najdeme stovky druhů ptáků, hnízdiště divokých hus, racků a kormoránů. Bizarní krajina. Možnost projížďky na koních. Blízké rodiště Jeho Svatosti dalajlámy. Xining, prohlídka hlavního města  provincie Qinghai. Velká mešita ze 14. stol. Páteční polední modlitby přilákají na 50 000 věřících. Buddhistický chrám Beishan. Velký klášter buddhistů Taer (rodiště světce Conkapa). Tržnice. Jeskynní chrámy a svatyně. Skvělá muzea tibetského buddhismu. Nejdelší thanka světa, unikátní relikvie, tradiční tibetská medicína. Povedené ZOO nejen se sněžným levhartem! Symbolické rozloučení s Tibetem. Letecký návrat domů.

Cena zájezdu

Cena zahrnuje

Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Ubytování v jednoduchých hotýlcích, někde vícelůžkové pokoje, klášterní ubytovny. Na treku ubytování ve vlastních stanech. Kompletní doprava – pronajatý vůz s místním řidičem. Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje

Vstupní víza do Číny 60 EUR + 70 Kč bankovní poplatek. Stravování. Vstupy. Služby nosičů či nákladních mul po dobu čtyřdenního treku. Spropitné pro řidiče, místní průvodce, nosiče. Povinné připojištění na vysokohorskou turistiku.

Charakteristika zájezdu

Území Východu je členité se subtropickou džunglí na jihu a himálajskými ledovci na severu. Rozmanitá je i kultura. Desítky etnických skupin hovoří různými jazyky. Buddhismus a další duchovní proudy se vzájemně ovlivňují a mísí s dávnými kmenovými praktikami. Poznáme syrovou krajinu i její zajímavé obyvatele. Tibet je střecha světa s magickým duchovnem. Vstoupíme do jiného světa. Tibetskou náhorní plošinu zdobí impozantní hory. Všude se třepetají modlitební praporce, lesknou čorteny a otáčejí modlitební mlýnky. Průzračný vzduch je „nadpozemsky čistý“. I přes narůstající vliv Číny si Tibet uchovává zajímavost. Je však třeba spěchat!

Akce pro milovníky historie, duchovna, mystiky, zvyků, tradic a treků. Poznáme „čínské mraveniště“ i drsnější krajinu a její svérázné obyvatele. Využijeme pronajaté vozidlo. Ubytovaní budeme ve městech v turistických hotýlcích, jinde v jednodušších ubytovnách či klášterech, během treku ve vlastním stanu. V civilizaci se stravujeme společně v restauracích a jídelnách. Na treku můžeme využít jaků či nosičů. Vychutnáme si naplno kouzla hor. Poznání je na prvním místě!

Jak se přihlásit na zájezd?

Zjistit více informací

Tel: 542 214 645
GSM: 603 877 182
E-mail: info@livingstone.cz

Celý katalog zájezdů


Proč s námi

Malé skupinky

Cestujeme v malých skupinkách. Malá skupinka znamená více poznání, lepší organizaci programu a maximální využití času. Dbáme na individuální přístup ke každému z vás. 

Přátelská atmosféra

Cestování ve skupině může být pro vás něčím novým. Není se čeho obávat. V malé skupině se daří přátelské atmosféře! Společné zážitky sbližují. 

Odborní průvodci

Každý zájezd vede osvědčený průvodce se znalostí místního prostředí. Jezdí s námi opravdoví profesionálové, specialisté pro danou oblast.

Akce na zakázku

Nevybrali jste si z naší bohaté nabídky? Nevyhovuje Vám termín v katalogu? Rádi Vám poradíme a připravíme akci na míru, pro vaši rodinu či přátelé. Tištěný katalog

Katalog si můžete prolistovat v PDF anebo si objednat jeho zaslání zdarma.

Chci tištěný katalog

Novinky e-mailem

více o newsletteru


Novinky

27. 6. 2016

Brána Himálaje

Ochlaďte se příjemně i v létě! Navštivte Brněnské podzemí a exotickou výstavu Brána Himálaje, jejímž pořadatelem je CK LIVINGSTONE.  Expozici tvoří velkoformátové fotografie,...

více


17. 6. 2016

Zakončení Cestovatelských střed

Zakončení letošního 7. ročníku projektu CS v Národním muzeu bylo vydařené. Herci PAVEL LIŠKA a JAN RÉVAI překvapili příjemnou skromností. Rychle si získali sympatie sálu, laskavé emoce...

více


20. 5. 2016

VÝLET DO INDONÉSIE

Vydejte se na výlet do TAJEMNÉ INDONÉSIE! Komentovaná prohlídka expozice s autorem Rudou Švaříčkem je výzva.  Zažijte něco výjimečného nejen o Muzejní noci! Odhalme mystéria...

více

archiv novinek


O zájezdu

Šamanský festival zosobňuje nepopsatelné chvíle plné vášní a emocí. Rozvášnění šamani v transu provádějí „jiné úkony“, kouzlí s plameny, upadají do extáze. Dějí se neuvěřitelné věci! Uctívání božstev je prosbou o zdraví, úrodu, úspěch… Cestujeme v malé skupince.

Kontakt

Centrála Brno

Dominikánské nám. 5, 602 00 Brno

GSM: +420 603 877 182
Tel.: +420 542 214 645
E-mail: info@livingstone.cz

Pobočka Praha

Student Agency s.r.o./Orbix s.r.o.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré město

Tel.: +420 221 592 127
E-mail: praha@livingstone.cz

Slovensko

Kontaktujte prosím centrálu v Brně.