Severní pól - informace o zemi

Severní pól je "vrcholem" planety, je místem kde zemská osa protíná povrch Země. Odsud lze jít už jen na jih. Severní pól stejně jako další "exotická" místa naší planety byl cílem mnoha náročných expedic, které nebyly vždy úspěšné.

 

 

Severní pól - základní informace

Arktida je název pro oblast okolo Severního pólu

Rozloha: Hranice Arktidy lze stanovit různými způsoby. Nejčastěji se definuje buď jako oblast na sever od severního polárního kruhu, tj. 66°32' sev. šířky (v tom případě zabírá oblast o rozloze 21,18 mil. km²), nebo jako oblast na severní polokouli, v níž průměrná teplota ani v létě nepřesahuje 10 stupňů Celsia. Její hranice se přibližně kryje s hranicí lesa. V současné době má takto vymezená Arktida rozlohu více než 26 mil. km². Z politického hlediska je Arktida definována jako oblast ležící na území 8 arktických států (Norsko, Finsko, Rusko, USA, Kanada, Island, Grónsko (Dánsko), včetně Laponska.

Většinu plochy Arktidy zaujímá Severní ledový oceán, převážnou část roku zamrzlý nebo s plovoucími ledovými krami, které cirkulují kolem pólu. Zbytek připadá na severní okraje Evropy, Asie, Grónska a Severní Ameriky včetně přilehlých ostrovů.

Nejvýznamnější arktické ostrovy

  • Grónsko (2 130 000 km²)
  • Baffinův ostrov (507 414 km²)
  • Viktoriin ostrov (217 291 km²)
  • Ellesmerův ostrov (196 236 km²)
  • Nová země (82 180 km²)
  • Svalbard (Špicberky) (63 080 km²)
  • Země Františka Josefa (16 100 km²)
  • Novosibiřské ostrovy (38 400 km²)
  • Severní země (37 560 km²)
  • Wrangelův ostrov (7 270 km²)

Obyvatelstvo: Původními obyvateli Arktidy jsou už po tisíciletí Eskymáci, kteří sami sebe nazývají Inuité (Lidé). Naučili se žít v těchto nehostinných polárních krajích Severní Ameriky a Grónska. Kolem polárního kruhu na Aleutských ostrovech žijí Aleuté, kočovní Laponci (Saamové) obývají severní Skandinávii a Čukčové osídlili severovýchodní Sibiř, kde chovají stáda sobů. Polární Eskymáci, nejseverněji žijící lidé na světě, obývají zemi věčného ledu v Qaanaaqu v severozápadním Grónsku, necelých 1 600 km od severního pólu. Celkové osídlení Arktidy čítá asi 10 mil. obyvatel.

mapa Severní pól

SEVERNÍ PÓL / CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA

Cestovní pas platný po návratu minimálně 6 měsíců.

Upozorňujeme, že informace o vízech se mohou měnit. Před cestou doporučujeme kontaktovat příslušnou ambasádu.  

SEVERNÍ PÓL / PODNEBÍ

Arktické klima je ovlivňováno relativním oteplujícím vlivem moře (mořské proudy) a relativně ochlazujícím vlivem pevniny, zejména v zimním období (pevninské ledovce a studené vnitrozemské klima). Globální oteplování v posledních desetiletích se nejzřetelněji projevuje právě v polárních oblastech a v Arktidě způsobuje tání mořského kerného ledu. Tato situace může v blízké budoucnosti významně ovlivnit celosvětové změny klimatu v důsledku změn působení a tras mořských proudů. Po většinu roku převládá vysoký tlak vzduchu (Arktická tlaková výše), je tedy málo oblačnosti i srážek.

Oblast ovšem ovlivňují i 2 rozsáhlé pravidelné tlakové níže - Aleutská a Islandská. Jsou zdroji silného vzdušného proudění, zejména v zimě. Aleutská se v zimě nachází nad Aleuty a zasahuje i nad nejzazší západ Ameriky a východ Asie. V létě se potom posouvá na západ do Asie. Islandská se v zimě nachází v severní části Atlantiku, nad Grónskem, zčásti nad severní Kanadou a severní Evropou, v létě významně slábne, zmenšuje se a stěhuje se na západ směrem do Kanady.

Srážky - Vzhledem k převládajícímu vysokému tlaku vzduchu jsou srážky v oblasti všeobecně nízké, mezi 100-150 mm/rok. Naprostá většina srážek je sněhových. Na severním pólu je dlouhodobý průměr 149 mm/rok, na jižním okraji Arktidy 200-400 mm. Jižní výběžek Grónska počítá s 1000-1300 mm ročně.

Teplota - Teplotní podmínky jsou nesrovnatelně vyšší než v Antarktidě. V zimě jsou střední lednové teploty od +3°C (jižní okraj Arktidy) do -40 °C v centrální Arktidě. Naopak střední červencové teploty se pohybují od +10°C na jižním okraji po 0°C v centrální části.

Severní pól má v létě teplotu 0-3 °C, v zimě se pohybuje okolo -30 až -40 °C. Nejnižší naměřená teplota je zde -56 °C, nejvyšší +6 °C.

Extrémní teploty se vyskytují zejména v subarktických oblastech kontinentální Sibiře a Severní Ameriky, kde např. v okolí východosibiřského Ojmjakonu dosahují zimní minima -78 °C a letní maxima přesahují +30 °C. V oblasti severoamerického Fort Good Hope byla naměřena teplota -63°C.

SEVERNÍ PÓL / KAM SE VYPRAVIT

Na Severní pól je možné dorazit na palubě ledoborce. Obrovský kolos prorazí několik metrů silný led a je schopen doplout k pólu a zpět! Pohodlí teplých kajut, restaurací, barů a přednášek lektorů včetně filmů a diapozitivů střídáme s polárním oděvem. Šance poznávat na zodiacích nebo v helikoptéře nádherné polární scenérie. Lední medvědi a polární lišky, mroži a tuleni. Šance na velryby, belugy, polární ptactvo. Po pár dnech plavby mezi krami vystoupíme na led v místě, odkud to bude všemi směry na jih. Geografický severní pól! Pokračujeme na souostroví Země Františka Josefa, kde přivádějí lední medvědi na svět mláďata.

Vyberte si z našich zájezdů do této země


Celý katalog zájezdů


Řekli o nás

Eva O.

Děkuji za možnost vystoupení na Kala Patar a Gokyo a také vyzdvihuji skutečnost, že na to skupinka měla a trek se po dohodě prodloužil a jen se „nelenošilo“.

Seznamte se s ...

Mgr. Katarina Strihová

Temperamentní sympatická Slovenka. Vystudovala obor historie a estetika na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře a pak ji učarovala španělština a portugalština. Znalost těchto dvou jazyků prohloubila dlouhým pobytem v Jižní Americe. Zamilovala si zejména...

Novinky e-mailem

více o newsletteruKontakt

Centrála Brno

Dominikánské nám. 5, 602 00 Brno

GSM: +420 603 877 182
Tel.: +420 542 214 645
E-mail: info@livingstone.cz

Pobočka Praha

Student Agency s.r.o./Orbix s.r.o.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré město

Tel.: +420 221 592 127
E-mail: praha@livingstone.cz

Slovensko

Kontaktujte prosím centrálu v Brně.