Izrael - informace o zemi

Moderní stát Izrael, o jehož vznik usilovalo sionistické hnutí již od konce 19. století, se odvolává na biblickou myšlenku země izraelské, jejíž zaslíbení tvoří jeden z ústředních motivů judaismu po více než tři tisíce let. Izrael se nachází v západní Asii na pobřeží Středozemního moře. Jeho středem probíhá vápencová náhorní plošina, která se na východě svažuje k Mrtvému moři (400 m pod úrovní oceánu), na západě ke Středozemnímu moři a na jihu přechází v poušť Negev. Jedná se o průmyslově vyspělý stát s významnou armádou, která brání zemi proti útokům ze strany arabského světa. Složitá bezpečnostní situace sice někdy znepříjemňuje pohyb po území státu, nachází se tu však řada památek spojených s raným křesťanstvím, islámem apod.

vlajka Izrael

Izrael - základní informace

Rozloha: 20.770 km²

Obyvatelstvo: 6,426 milionu obyvatel

Hlavní město: Jeruzalém (Yerushalayim)

Jazyk: hebrejština, arabština

Měna: 1 nový šekel (ILS, NIS) = 100 agorotů

Náboženství: židovské (81 %), muslimové (15 %)

Národnostní složení: Židé (81 %), Arabové (9 %)

Časové pásmo: Časový posun proti České republice je (zimní čas):+1 hod.,+2 hod. (letní čas)

Mezinárodní předvolba: 00972, mobilní 009726, 009725

Důležitá telefonní čísla: první pomoc 101, hasičský sbor 102, policie 100

Láká Vás Izrael

Žádný zájezd do destinace Izrael není momentálně evidován.


další zájezdy na tento kontinent

mapa Izrael

IZRAEL / CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA

Doklady: Od turistů vyžaduje Izrael cestovní pas platný alespoň šest měsíců.

Víza a režim vstupu: ČR a Izrael mají mezi sebou uzavřenou vzájemnou bezvízovou dohodu od roku 1996. Vztahuje se výhradně na účel turistiky. Občané obou států mohou pobývat na území státu druhé smluvní strany po dobu maximálně 3 měsíců bez víz. Při příjezdu se vyplňují registrační karty.

Upozorňujeme, že informace o vízech se mohou měnit. Před cestou doporučujeme kontaktovat příslušnou ambasádu.  

IZRAEL / PRAKTICKÉ INFORMACE NA CESTU

Elektřina: Elektřina je standardní (220 V). Méně standardní jsou zástrčky, většinou tříkolíkové. Adaptéry jsou drahé, lépe se vybavit vlastním.

Telefon: Telefon do ČR: 2 ILS. Mobilní sítě: Eurotel - Ano, T-Mobile - Ano, Vodafone - Ano. Jsou zde běžné telefonní budky, je možné volat z lottery kiosks, prodejen knih, aj.

Internet: Izrael nemá problém s internetem, ten je běžně dostupný za cenu 1-2USD/hod.

Pošta: Pošta je na trase Izrael - ČR doručena přibližně do deseti dnů. .

Očkování: Žádné povinné očkování či potvrzení o zdravotním stavu Izrael nevyžaduje.

IZRAEL / STRAVOVÁNÍ

Izraelská kuchyně je velmi promíchaná s arabskou kuchyní, proto se dá doporučit kebab, šašlik, židovský nekvašený chléb, arabský chléb. V Izraelských restauracích se setkáte s košer kuchyní (zjednodušeně - oddělená příprava masa). Jídla v restauracích jsou přehnaně drahá, až 10x oproti obchodům.

IZRAEL / PODNEBÍ

Izraelské počasí se sezónně mění. Léta jsou teplá a suchá, zimy studené a vlhké. V jižní části státu Izrael mohou červencové teploty vystoupat až ke 40°C, přičemž bývá velmi sucho. Podnebí je převážně subtropické, pouze na severu má Izrael klima mírné a na jihu a části Jordánského údolí tropické. Srážky jsou vydatné na severu a zanedbatelné na jihu (718 mm ročně pro Safed oproti 25 mm v Eilatu). Chladné zimy panují v hornatých oblastech (např. Jeruzalém); horká suchá léta a příjemná zimní období jsou typická pro údolí Jordánu; extrémní teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jsou na poušti.

IZRAEL / KAM SE VYPRAVIT

Izrael je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře. Ke státu Izrael přiléhá i Západní břeh Jordánu. Izrael je se svou populací 7 459 900 obyvatel, z níž většinu (76 %) tvoří Židé, jediným židovským státem na světě. Moderní stát Izrael, o jehož vznik usilovalo sionistické hnutí již od konce 19. století, se odvolává na biblickou myšlenku země izraelské, jejíž zaslíbení tvoří jeden z ústředních motivů judaismu po více než tři tisíce let.

Eilat

Izrael má i svoje Las Vegas. Můžete v tomto městě nalézt obrovské množství hazardu. Máte také možnost navštívit známé Mořské akvárium, ve kterém se nachází rozmanité tvorstvo, včetně nebezpečných obyvatel moře. Návštěvníci jsou však dobře ukryti za nerozbitnou průhlednou stěnou, takže mohou vše nerušeně obdivovat. Když se nabažíte vzácných tvorů, můžete se přesunout na skvěle vybavené podmořské čluny. Pod hladinou se sice nenacházejí delfíny, které jste mohli obdivovat v akváriu, ale i přesto jde o kouzelnou podívanou. Dále vám může udělat radost výlet na 15 kilometrů vzdálený Faraonův ostrov, který nabízí pohled na zbytky pevnosti obývané ve 12. století křižáky. Druhým směrem vzdálený národní park Timna obdivují především fotografové, protože právě tady mohou pořídit úchvatné fotografie Šalamounových sloupů, velkých bloků z pískovce.

Jeruzalém

Je hlavním městem státu Izrael a zároveň nejvýznamnějším náboženským místem židů, křesťanů a muslimů na celém světě. Izrael považuje Jeruzalém za své hlavní město, většina států však jako hlavní město uznává Tel Aviv. Jeruzalém se nachází v Judských horách na hranici úmoří Středozemního a Mrtvého moře na okraji Judské pouště. Současný Jeruzalém se rozrůstá daleko za hranicemi Starého Města. Historie města sahá až do 4. tisíciletí př. n. l. a činí tak z Jeruzaléma jedno z nejstarších měst na světě. Jeruzalém je nejsvětějším místem judaismu a duchovním centrem židovského národa. Nachází se v něm však také množství významných starověkých křesťanských míst a je považováno za třetí nejsvětějším místem islámu. Nejsvětější místa tří monoteistických náboženství se rozkládají ve Starém Městě na celkové rozloze necelého čtverečního kilometru a zahrnují Chrámovou horu, Západní zeď, baziliku Svatého hrobu, Skalní dóm a mešitu Al-Aksá. Staré Město, které je společně s jeruzalémskými hradbami zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, se tradičně dělí do čtyř čtvrtí (arménské, křesťanské, židovské a muslimské), jejichž názvy však byly zavedeny až v 19. století. V průběhu dějin byl Jeruzalém dvakrát zničen, 23krát obléhán, 52krát napaden a 44krát dobyt.

Tel Aviv - Jaffa (obvykle jen Tel Aviv)

Je druhým největším městem Izraele. Nachází se na pobřeží Středozemního moře přibližně 60km severozápadně od Jeruzaléma a představuje nejmodernější město s mnohými západními prvky. Česká republika považuje za hlavní město Jeruzalém, avšak velvyslanectví má, jako většina států, v Tel Avivu. Město bylo založeno roku 1909 na předměstí tou dobou převážně arabského starobylého přístavního města Jaffa. Růst Tel Avivu však Jaffu v krátké době zastínil. Ke sjednocení obou měst došlo v roce 1950. Až do roku 1949 byl Tel Aviv hlavním městem státu Izrael, kdy izraelští představitelé rozhodli přesunout hlavní město státu z Tel Avivu do Jeruzaléma. Většina států světa tento krok neuznala a dodnes považují za hlavní město Tel Aviv. Část Tel Avivu zvaná Bílé Město, kde je největší soubor modernistických budov na světě, byla roku 2003 zapsána na seznam Světového dědictví UNESCO. Tel Aviv je ekonomickým a kulturním centrem Izraele. Sídlí zde Telavivská burza cenných papírů a mnoho firem i výzkumných a vývojových center. Mezi atraktivity města patří pláže, kavárny, obchodně-zábavní centra a památky, díky nimž je oblíbeným cílem turistů. Podle průzkumu společnosti Mercer z roku 2008 se jedná o nejdražší město Blízkého východu a 14. nejdražší město světa.

Betlém

Místo Ježíšova narození a jedno z nejsvatějších poutních míst křesťanství. Je to město na Západním břehu Jordánu pod palestinskou správou, přibližně 10 km jižně od Jeruzaléma. Pro křesťany má nesmírný význam, neboť se zde podle Nového zákona narodil Ježíš Kristus. V blízkosti se také nachází důležité židovské poutní místo - hrob Ráchel, manželky Jákoba. Nejvýznamnější památkou je chrám Narození Páně, jedna z nejstarších křesťanských svatyní postavená na místě Ježíšova narození svatou Helenou, matkou byzantského císaře Konstantina Velikého.

Nazaret

Je centrem Galileje s 50.000 obyvateli, za Ježíšových časů byl opovrhovanou vesnicí, o které se nezmiňuje Starý zákon, Flavius Josephus ani Talmud.

Starobylé město je také hlavním městem izraelského Severního distriktu. Podle Nového zákona zde v mládí žil Ježíš Kristus a kde došlo ke zvěstování jeho narození Panně Marii, město je tedy významným křesťanským poutním místem.

Mrtvé moře

Je bezodtoké slané jezero, které se rozkládá mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu na západě a Jordánskem na východě. Nachází se 420 metrů pod hladinou světového oceánu a je nejníže položeným odkrytým místem na zemském povrchu, nejníže položeným slaným jezerem na světě. Dosahuje maximální hloubky 380 metrů a je tak nejhlubším hypersalinitním jezerem na světě. Jeho salinita dosahuje 33,7 %, čímž se řadí mezi nejslanější jezera na světě. Větší salinitu mají pouze jezera Assal, Garabogazköl a některá hypersalinitní jezera v Dry Valleys v zátoce McMurdo na Antarktidě. Jeho salinita je 8,6× větší než oceánská a téměř 10× větší než salinita Středozemního moře. Tato charakteristická vlastnost Mrtvého moře z něj činí drsné prostředí, které není vhodné pro živočichy. Má rozlohu 1050 km² (severní část - 810 km²). Je 67 km dlouhé a maximálně 18 km široké. Tyto údaje se v průběhu času mění, neboť jezero poměrně rychle vysychá. Leží v Jordánském údolí a jeho hlavním přítokem je řeka Jordán.

Jericho

Je jedno z nejstarších osídlení na světě, které proslavila Bible. Zbytky starého Jericha byly objeveny v roce 1930 a až o několik let později archeologové přišli na to, že biblické hradby stojí na základech mnohem staršího města, jehož historie se začala psát už v devátém tisíciletí před naším letopočtem. Staré Jericho bylo zřejmě několikrát zničeno ohněm, a proto tu postupně vyrostla řada stále nových staveb. Jednou z nich byl také důmyslný vodovod, který zavlažoval okolní nehostinnou a vyprahlou krajinu, takže obyvatelé Jericha mohli být živi zemědělstvím. Mezi další stavby, jejichž zbytky dnes mohou turisté obdivovat, patří mešity, římské paláce či krásné mozaikové dlažby.


Celý katalog zájezdů


Řekli o nás

Michaela Ü.

Program byl skvěle sestaven, těžko posoudit, co bylo lepší, zda výstup na Mt. Kinabalu nebo rafting, potápění nebo safari na řece. Vše bylo super!

Seznamte se s ...

Michal Pokorný

Příjemný pohodář i velký vypravěč. Ovládá dva světové jazyky, španělštinu a angličtinu, které pravidelně využívá na svých cestách. Na toulkách po světě se zamiloval do Guatemaly a v poslední době se jeho letním domovem stala Aljaška.  Nejen zde...

Novinky e-mailem

více o newsletteruKontakt

Centrála Brno

Dominikánské nám. 5, 602 00 Brno

GSM: +420 603 877 182
Tel.: +420 542 214 645
E-mail: info@livingstone.cz

Pobočka Praha

Student Agency s.r.o./Orbix s.r.o.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré město

Tel.: +420 221 592 127
E-mail: praha@livingstone.cz

Slovensko

Kontaktujte prosím centrálu v Brně.